Playlisty Akce
Reklama

Little By Little - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm so certain
I know what I always wanted to do
Living on our little planet
A small land of me and you
Jsem si tak jistý
Vím, co jsem vždycky chtěl dělat
Žít na naší malé planetě
V malé zemi nás dvou
A garden full of flowers
Lakes of laugh
One child or two
Being all together
No matter what we going through
Zahrada plná květin
Moře smíchu
Jedno nebo dvě děti
Být pořád spolu
Bez ohledu na to, čím si procházíme
We're climbing trees on the way to the sky
Building a house on the hill where we can hide
All that you can see you can say "It's mine"
Darling, together we shine
Lezeme na stromy na cestě do nebes
Stavíme si dům na kopci, kde se schováme
O všem, co vidíš, můžeš říct "Tohle je moje"
Miláčku, společně záříme
I'm saying little by little
One by one
If we keep it going it won't come undone
I'm saying little by little
One by one
On our little planet we will live as one
Říkám, pojďme na to postupně
Po jednom
Když vytrváme, bude to nakonec k něčemu
Říkám, pojďme na to postupně
Po jednom
Na naší malé planetě budeme žít jako jeden
Now wait a while
You know that I'll
Bring you to the places that you had on your mind
Teď chvíli počkej
Ty víš, že tě
Vezmu na místa, kam jsi vždycky chtěla
Little by little
One at a time
We'll build our little paradise we wanted to find
Climbing mountains
Landscapes I walk with you
We’re living in a dream, looks like we made it true
Postupně
Krok za krokem
Postavíme si náš malý ráj, který jsme si přáli najít
Slézáme hory
Procházím se s tebou krajinou
Žijeme ve snu, vypadá to, že jsme si ho splnili
Castles in the sand
A gentle smile when I hold your hand
Silly jokes together
I know that I've found a friend
Hrady v písku
Milý úsměv, když tě vezmu za ruku
Přihlouplé vtipy
Vím, že jsem našel přítele
We're climbing trees on the way to the sky
Building a house on the hill where we can hide
All that you can see you can say "It's mine"
Darling, together we shine
Lezeme na stromy na cestě do nebes
Stavíme si dům na kopci, kde se schováme
O všem, co vidíš, můžeš říct "Tohle je moje"
Miláčku, společně záříme
I'm saying little by little
One by one
If we keep it going it won't come undone
I'm saying little by little
One by one
On our little planet we will live as one
Říkám, pojďme na to postupně
Po jednom
Když vytrváme, bude to nakonec k něčemu
Říkám, pojďme na to postupně
Po jednom
Na naší malé planetě budeme žít jako jeden
Now wait a while
You know that I'll
Bring you to the places that you had on your mind
Teď chvíli počkej
Ty víš, že tě
Vezmu na místa, kam jsi vždycky chtěla
Little by little
One at the time
We'll build our little paradise we wanted to find
Postupně
Krok za krokem
Postavíme si náš malý ráj, který jsme si přáli najít
Living on our little planet
We’re living in here
You and me
Living on our little planet
Žijeme na naší malé planetě
Žijeme si tu
Ty a já
Žijeme na naší malé planetě

Text přidal DanMuller

Video přidal DanMuller

Překlad přidal DanMuller

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Glow

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.