Playlisty Kecárna
Reklama

Na Na - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You're building a case against me, prosecutor, judge and jury
We've had this conversation in your head
Because I wasn't there you made up what I said
Or what I would have said
You know me so well
You've heard how I am and how I'm going to
Heaven knows we've never had this conversation
Should I be calling it a condemnation
Because you're not listening to me
Stavíš si pro ti mě klec, státní zástupce, soudce a porota
Měli jsme tuhle konverzaci v tvé hlavě
Protože jsem tam nebyla vymyslel jsi si, co jsem říkala
Nebo co bych řekla
Znáš mě tak dobře
Slyšel jsi, jak na tom jsem a jak na tom budu
Nebesa ví, že jsme nikdy neměli tuhle konverzaci
Měla bych tomu spíš říkat odsouzení
Protože ty mě neposloucháš
[Chorus:]
So na na na na na
That's all I'm gonna say
Na na na na na
You've made up your mind anyway
Na na na na na
There's nothing I can do
So na na na na na
Couldn't we be friends if not for you
[Refrém:]
Takže na na na na na
To je vše, co říkám
Na na na na na
Ty ses už stejně rozhodl
Na na na na na
Teď tu není nic, co bych mohla udělat
Takže na na na na na
Nemohli bychom být přátelé, když už né pro tebe
I feel like the teacher from Charlie Brown
All you hear is that wah wah wah sound
Maybe I'm a pokemon pikachu
That's what comes out when I'm talking to you
You're a crusader, you've made me your fight
Your superhero name is Mr. right
Instead of trying to understand
You tell all your friends how wrong I am
Our not listening to me
Cítím se jak učitel z Charlie Browna
Všechno co slyšíš je bla bla bla zvuk
Možná, že jsem pokemon pikachu
To je, co přichází, když s tebou mluvím
Jsi bojovník, donutil jsi mě s tebou přít se
Jméno tvého superhrdiny je Pan Správný
Místo aby ses pokusil porozumět
Říkáš všem tvým přátelům, jak jsem špatná
Naši mě neposlouchají
[Chorus] [Refrém]
Can't we be friends
Why doesn't it end before a word is even heard
I look at you, your attitude
Why can't you see that it's not me
Oops, I did it again, I see
The person I'm talking about is me
Assuming you're the enemy in the crosshairs of my verbal Uzi
No matter who wins, we both lose
No matter who starts, we both choose
To keep it going on, and on and on:
But lets start listening and see
Nemůžeme být přátelé
Proč to skončilo ještě dřív než se cokoli řeklo
Dívám se na tebe, tvůj přístup
Proč nevidíš, že to nejsem já
Ups, udělal jsem to znovu, aha
Ten o kom mluvím jsem já
Zap předpokladu, že jsi nepřítel v křížku s mím slovním Uzi
Nezáleží kdo vyhraje, oba prohrjame
Nezáleží kdo začne, oba vybáráme
Aby to šlo dál a dál a dál:
Ale začni poslouchat a uvidíš
[Chorus 2:]
La la la la la
La la la la la
Sorry that it got this way
La la la la la
Next time I won't let it stew
La la la la la
Couldn't we start over me and you
[Refrém 2:]
La la la la la
La la la la la
Promiň, že je to takto
La la la la la
Příště, to nebudu dusit
La la la la la
Nemůže začít znovu, ty a já

Text přidala Jennifer221

Video přidala Jennifer221

Překlad přidala Rei-sama

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Last One Picked

Reklama

Superchick texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.