Playlisty Kecárna
Reklama

The Golden Age - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

(Mluvené slovo)
The fading temple bells calm the waves. The world rocks carefully. The sand draws its constellations in the moonlight. The clocks turn back time to greet the Spring, while abandoned dolls in the seaweed dream with open pearl eyes, among whales snoring dark frequencies into the night. We dream of stones now. All the softness is gone. Salt alters all that remains. It shapes pebbles and eternal thirst. It carves up your body, so that you too will vapourise, and the rain will carry you out to sea
(Mluvené slovo)
Blednoucí chrámové zvony tiší vlny. Svět se opatrně kymácí. Písek kreslí svá souhvězdí v měsíčním světle. Hodiny obrací čas nazpět, aby přivítaly jaro, mezitím co opuštěné panenky v mořských řasách sní s otevřenýma perlovýma očima, obklopeny tmavými frekvencemi velrybího chrápání do noci. Teď sníme o kamenech. Všechna hebkost je pryč. Sůl mění vše, co zůstává. Formuje oblázky a věčnou žízeň. Rozkouskuje tvoje tělo, aby ses i ty vypařil, a déšť tě odnesl pryč do moře.

Slowly, I wake from a dream to be in another dream
Where everything moves to the beat of a resonating drum

Pomalu, probouzím se ze sna, abych byla v jiném snu,
Kde se vše pohybuje do rytmu rezonujícího bubnu
It rings louder and louder and longer and longer
All the way to the border
And back to when we were young and out of our minds
Out of our minds
Zvoní to hlasitěji a hlasitěji a déle a déle
Celou tu cestu k hranici
A nazpět k tomu, kdy jsme byli mladí a nebyli při smyslech
Nebyli při smyslech
Slowly, I fall into a dream to think that's just a dream
As breathing in and out with my beating heart
Pomalu, padám do sna, abych si myslela, že je to jen sen
Jako nádech a výdech s mým tlukoucím srdcem
It beats louder and louder and longer and longer
All the way to the border
And back to when I was young and out of my mind
Out of my mind
Tluče hlasitěji a hlasitěji a déle a déle
Celou tu cestu k hranici
A nazpět k tomu, kdy jsem byla mladá a nebyla při smyslech
Nebyla při smyslech

Text přidala lovely_lady

Video přidala lovely_lady

Překlad přidala lovely_lady

Překlad opravila lovely_lady

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Music For People In Trouble

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.