Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
No this is not my guitar
I'm bringing it to a friend
And no I don't sing
I'm only humming along
Ne, není to moje kytara
přináším jí příteli
a ne, nezpívám
jen tu okolo bzučím
Up here in the air
I'm just mumbling at the clouds
Wanting to be known
While I pass the lonely hours
Tady nahoře ve vzduchu
jen mumlám na mraky
čekajíc být znám
mezitím co jsem propásl osamělé hodiny
I came down from the moon
I saw you in the rain
Laughing with some people
Hair dripping down your face
Přišel jsem dolů z měsíce
viděl jsem tě v děšti
smějíc se s nějakými lidmi
vlasy padajíc dolů do tváře
Your calm hypnotic eyes
Your Scandinavian glow
I felt them like a flame
Candle in my cold bones
Tvoje tichý hypnotický oči
tvoje polární záře
cítil jsem je jako plamen
svíčka v mých chladných kostech
Tonight you were my muse
As I belted and I strummed
Trying not to drown
In the helicopter drone
Dnes večer jsi byla má můza
jako já opásaný a brnkací
snažíc se nepřekřičet
v hluku helikoptéry
Alesund Alesund
From the crowd I heard
You sing a pretty line
Was it: "there's so much love -
that I wanna cry".
Z davu jsem slyšel
zpívat tě krásný verš
bylo to: je tu tolik lásky -
důvod proč chci brečet
I thought about it long
Had you repeat it in my ear
I couldn't place a thought
without you being so close
Přemýšlel jsem o tom dlouho
měla si mi to zopakovat do ucha
nemohl jsem si zapamatovat
bez tebe nablízku
I should've played it then
From the intro to the end
When they offered me the stage
At the bar we landed in
Měl jsem pak hrát
od začátku do konce
když mi nabídli jeviště
v baru kde jsme skončili
But I turned and walked
Away from all the fun
And back into the black
Seaside night of Alesund
Ale otočil jsem se a odešel
pryč od veškeré zábavy
a vrátil se do temnoty
noční pobřeží Alesundie
Alesund Alesund

Text přidal Matabi

Videa přidal Sigur

Překlad přidal Matabi

Překlad opravil Matabi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Admiral Fell Promises

Reklama

Sun Kil Moon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.