Playlisty Kecárna
Reklama

Rescue - text, překlad

playlist Playlist
When the drinks come marchin' in, guess we do the resolution
The evidence of last night's, scattered on the floor
We caffeinate our blood, talk religion and our families,
Graduate then separate, throw our caps into the air
ked drinky padají, doufám že najdeme
řešení
záznam s posledních nocí, roztúsený po
podlaze
proměnili jsme si krev na kávu, hovríme zbožne a naše rodiny
vyrostou a pak se oddělí, vyhoď naše čepice do vzduchu
Now it's 3 o'clock in the morning,
and you're cryin' on the curb.
If you never scrap your knees,
How 'ya ever gonna learn
Never said that life was easy,
but we're gonna make it work.
nyní jsou 3 ráno
a ty pláčeš na obrubníku
pokud by sis nikdy nerozbila kolena
jak by ses učila
nikdy jsem neřekl že život je lehký
ale my to napravíme
When you'll need me I'll be there,
A friend in the eye of the storm.
And when all the lights burn out
I'll carry you out of the dark,
I'm come to your rescue
když mě budeš potřebovat budu tu
přítel uprostřed bouře
a když všechna světla vyhasnou
vyvedu tě s tmy
Přichádzím pro tvou záchranu
You remember when we used to swing from street lights.
Chasing New York minutes from pacific time
And if I didn't believe in you, why the hell am I still here?
Like an hourglass we're lost in, even after all these years.
pamatuješ si když jsme se zvykli uhýbat pouličním světlám?
stíhaly New Yorkský minuty za pacifický čas
a kdybych v tebe nevěřil, proč jsem do pekla stále tu?
Jak přesýpacími hodiny ztratili jsme se, i po těch všech letech
When you need me I'll be there,
A friend in the eye of the storm.
And when all the lights burn out
I'll carry you out of the dark,
I'll come to your rescue
když mě budeš potřebovat budu tu
přítel uprostřed bouře
a když všechna světla vyhasnou
vyvedu tě s tmy
Přicházím pro tvou záchranu
When your ups and downs, spin you round and round again
If you're dizzy now,
And your world is caving in
I'll come to your rescue
Come to your rescue.
když tvé vzestupy a pády, tebou zametají znovu dokola
pokud si nyní v závratě
a tvůj svět se propadá
přídu ta vzkřísit
přicházím tě vzkřísit
When you need me I'll be there,
A friend in the eye of the storm.
And when all the lights burn out
I'll carry you out of the dark,
I'll come to your rescue
když mě budeš potřebovat budu tu
přítel uprostřed bouře
a když všechna světla vyhasnou
vyvedu tě s tmy
Přichádzím pro tvou záchranu
And one day the skies will clear,
Nothing to worry no fear,
I'll come to your rescue.
a jednoho dne se obloha vyčistí
nic čeho je třeba se obávat žádný strach
přichádzím pro tvou záchranu

Text přidala Andey4

Text opravila luciniatko

Video přidala Andey4

Překlad přidala luciniatko

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Legendary

Reklama

The Summer Set texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.