Playlisty Akce
Reklama

Figure Me Out - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I’m a bit too pop for the punk kids
But I’m too punk for the pop kids
I don’t know just where I fit in
Cause when I open my mouth I know nobody’s listenin’
To the words of a prophet
Who still can’t turn a profit
Cuz I don't fit in with the in crowd
But I’m too Hollywood to go back to my hometown
Som trochu moc popový pre deti punku
Ale som tiež moc punkový pre dedi popu
Iba neviem kde patrím
Pretože keď otvorím ústa viem, že
nikto nepočúva
slovám proroka
ktorý stále neprofituje
Pretože nezapadám, s tým, v dave
Ale som moc holywoodsky na to aby som sa vrátil do môjho rodného mesta
‘Cause they think that I’m famous
When I know I’m a fraud
Who got too fucked up on the finer things
To remember who he forgot
Pretože si myslia, že som slávny
Kým ja viem, že som podvodník
Ktorý posral aj menšie veci
Na to aby si pamätal, koho zabudol
But I believe there’s more to life than all my problems
Maybe there’s still hope for me to start again
I’ll get my feet back on the ground
And pull my head out of the clouds
I think it’s time for me to figure me out
Ale verím, že tu je viac čo zažiť ako moje problémy
Možno je tu pre mňa stále šanca začať odznova
Vrátim sa nohami na zem
A vytiahnem hlavu z oblakov
Myslím, že je čas aby som to vyriešil
Let’s get back to the basics
And take it back to the basement
Where I heard Born to Run for the first time
And I stared at my dad in amazement
He said “Son, don’t stop chasing great and
Keep pounding the pavement
So I’d much rather die trying to make something sacred
Then live as another Youtube sensation
Vráťme sa späť k základom
a vráťme to späť do suterénu
Kde som počul Born to Run prvý krát
A pozeral na otca s údivom
Povedal "synu neprestávaj naháňať to skvelé a
Keep pounding the pavement
Takže oveľa radšej umriem snažiac sa robiť niečo
posvätné
ako žiť ako dalšia Youtube senzácia
‘Cause I hate that they’re famous
For being something they’re not
While I’m too hung up on the things I don’t have
To appreciate what I’ve got
Pretože nenávidím to, že sú populárni
za niečo čím nie sú
Kým ja moc visím na veciach ktoré nemám
Aby som si vážil čo som mal
But I believe there’s more to life than all my problems
Maybe there’s still hope for me to start again
I’ll get my feet back on the ground
And pull my head out of the clouds
I think it’s time for me to figure me out
Ale verím, že tu je viac čo zažiť ako moje problémy
Možno je tu pre mňa stále šanca začať odznova
Vrátim sa nohami na zem
A vytiahnem hlavu z oblakov
Myslím, že je čas aby som to vyriešil
So if you hear this song turn it up real loud
Cuz it’s time for me to figure me out
So if you hear this song turn it up real loud
Cuz it’s time for me to figure me out
Takže ak počuješ tento song pusť ho skutočne nahlas
Pretože je čas aby som to vyriešil
Takže ak počuješ tento song pusť ho skutočne nahlas
Pretože je čas aby som to vyriešil
I believe there’s more to life than all my problems
I just wanna fall in love before I’m dead
So I can make my parents proud
I hope my feet don’t fail me now
I think it’s time for me to figure me out
Verím, že je tu viac čo zažiť ako moje problémy
Iba sa chcem zamilovať skôr než umriem
Tak môžem urobiť rodičov pyšnými
Dúfam že ma teraz nohy nesklamú
Myslím, že je čas na to aby som to vyriešil

Text přidala Harrold

Video přidala Harrold

Překlad přidala luciniatko

Překlad opravila luciniatko

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stories For Monday

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.