Kecárna Playlisty
Reklama

Shattering Swords - text, překlad

playlist Playlist
Awake, proud Cuchulainn,
From thy deep dark slumber,
Hear the sounds of war-horns
And of swords that are shattering
Awake, proud Cuchulainn,
Haste thee to the battle,
Hear Aoife's war-cries echoing
And the swords that she's shattering
Vstávej, hrdý Cuchulainne
Ze svého hlubokého temného spánku
Sly zvuky válečných rohů
A mečů, které se tříští
Probuď se, hrdý Cuchulainne
Pospěš do boje
Slyš ozývající se válečné výkřiky Aoifé
A meče které tříští
Wielding mighty Dacian steel,
She stands victorious on the battlefield
No hero, nor Scáthach herself
Could ever hope to make her yield
Ovládající mocnou dákskou ocel
Stojí na vítězném bojišti
Ani hrdina ani sama Scáthach
Nemohla doufat v její zisk
For on this day, so many years ago,
It happened that her prince was slain
Driving his chariot and swinging his sword,
Now she seeks vengeance in his name
Od tohoto dne, před tolika lety
Stalo se to, když byl zabit její princ
Řídící svůj vůz a houpající mečem
Teď hledá pomstu v jeho jméně
Slay, proud Cuchulainn,
Make her warriors bleed
Tides of war are turning
Three heroes at your feet
Now Aoife herself is charging
And your sword will soon be shattering
Zabíjej, hrdý Cuchulainne
Ať její válečníci krvácí
Přílivy války se točí
Tři hrdinové u tvých nohou
Teď sama Aoife útočí
A tvůj meč bude brzy roztříštěn
Three mighty blows the princess dealt
And with the fourth, the warrior fell
His weapon, broken off at the hilt,
Cuchulainn now would soon be killed
Tři mocné rány jsou rozdány princeznou
A tou čtvrtou, bojovník padl
Jeho zbraň, ulomená od rukojetě
Cuchulainn teď bud brzy zabit
Yet, right before the final strike,
Aoife heard Scáthach's distant cry:
"Ah, look, Aoife's two horses and her chariot
They have fallen down the glen and have all perished"
Přesto před konečnou ránou
Aoife uslyšela vzdálený křik Scáthach:
"Ah, podívej se, dva Aoiféiny koně a kočár
Spadli do rokle a všichni zmizeli"
As she paused to glance around,
Cuchulainn sprang up threw her to the ground,
"Life for life", Aoife suddenly cried
"Three demands to me", the hero replied:
Když se odmlčela, podívala se kolem sebe
Cuchulainn vyskočil, shodil ji na zem
"Život za život" Aofe najednou plakala
"Tři si nárokuji já," odpověděl hrdina
"Give in to Scáthach,
Nor ever defy her again,
On this island you'll always remain,
Bear me a son,
Conlaoch be his name!"
"Vzdej se Scáthach
Ani ji nevzdoruj
Na tomto ostrově vždy zůstaneš
Odnos mi syna
Conlaoch bude jeho jméno!"
To all this, Aoife agreed
For this brave man who had made her yield
Reminded her of her long lost love
And finally she found peace
Po tom všem Aoife souhlasila
Pro tohoto statečnému muže, díky kterému zvítězila
Připomněl ji její dlouho ztracenou lásku
A nakonec našla klid

Text přidal Mr_Tommy

Video přidala zdenasva

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?

Zajímavosti o písni

  • Cúchulainn byl irský mytologický hrdina z Ulsterského cyklu. Jeho matka byla Dechtire, totožnost jeho otce však byla záhadou (podle jedné verze byl jeho otcem bůh Lugh). Chlapec dostal jméno Sétanta, ale již v raném věku se proslavil jako Cúchulainn (Culannův pes), když zabil zlého psa kováře Culanna a za trest musel po celý rok hlídat místo psa kovářův pozemek. Zároveň byl chlapec zavázán přísahou (geise), že nikdy nesmí okusit psího masa.  (DevilDan)
  • Dákové (rumunsky Daci) byli původní obyvatelé karpatského oblouku, blízce příbuzní Thráků a Ilyrů. (DevilDan)
  • Scáthach také Sgathaich (skotskou gaelštinou Sgàthach an Eilean Sgitheanach) je legendární postava z Ulsterského cyklu keltské mytologie. Jedná se o skotskou bojovnici a učitelku bojových umění, která cvičila Ulsterského hrdinu Cúchulainna. (DevilDan)
  • V irské pověsti byla Aoife kněžna bojovnice. Ve válce proti ní stála její sestra Scathach, která porazila v souboji hrdinu Cúchulainna. Nakonec se smířila svojí sestrou a stala se milenkou Cúchullainna. Vyslovuje se jako Ífa. (DevilDan)
Reklama

Crógacht

Reklama

Suidakra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.