Kecárna Playlisty
Reklama

Scáthach - text, překlad

playlist Playlist
Endless their journey had seemed
Slain, beaten, a defeat
Exiled from the Scythian steppes they had been
No retreat!
Nekonečná se zdála být jejich cesta
Zabiti, biti, poraženi
Vyhoštěni ze skytovských stepí byli
Žádné couvnutí!
With four Roman legions hot on their trail
Betrayed, beaten, a defeat
Two sisters bound for revenge
To Alba in strong gales they set sail
Se čtyřmi římskými legiemi na horké stopě
Zrazeni, biti, poraženi
Dvě sestry směřující k posmtě
Do Alby v silné vichřici vypluly
Young Aoife's lover wavered
In a duel, fate would decide
The Dacian prince challenged
Two chariots would ride
Mladý milenec Aoife mával
V duelu, osud rozhodne
Dákský princ vyzval
Dva vozy, aby jeli
No match for the queen
The prince soon lay dead
This deed of her sister
Aoife would never forget
Žádný zápas pro královnu
Princ brzy leží mrtvý
Tato listina jeho sestry
Aoife nikdy nezapomene
Mighty Scáthach,
Scythian queen,
Fierce Scáthach,
I fight for thee
Mocní Skytové
Skytská královna
Nelítostní Skytové
Bojuju za tebou
Oh listen to me now as I tell her tale Oh, teď mě poslouchej, když ji vyprávím příběh
Mighty Scáthach,
Scythian queen,
Fierce Scáthach,
I die for thee
Mocní Skytové
Skytská královna
Nelítostní Skytové
Umírám za tebe
Oh hear us now as we sing her tale Oh, teď nás slyš, když zpíváme její příběh
And in turn, I will teach
The bravest of thee
Who wants to join
And once fight for me
A pro změnu se budu učit
To nejstatečnější od tebe
Kdo se k nás chce připojit
A jednou pro mě bojovat
For Rome will one day
Feel the scorn
Of a Scythian queen
Named Scáthach
Za Řím budeme jednoho dne
Cítit opovržení
Ze Skytské královny
Jménem Skytů
Now the Picts had been watching
For the first time they saw
They decided to worship
A true goddess in awe
Teď Piktové sledují
Napoprvé viděli
Rozhodli se uctívat
Pravou bohyni v úžasu
Come and live on this island
The Picts now cried
For we will ever defend
On our land of shadows
The Roman eagle
Shall never descend!
Pojď a žij na tomhle ostrově
Piktové teď pláčou
Že se budeme vždycky bránit
Na naší zemi stínů
Římský orel
Nikdy neklesne!
Endless their journey had seemed
Slain, beaten, a defeat
Exiled from the Scythian steppes they had been
No retreat!
Nekonečná se zdála být jejich cesta
Zabiti, biti, poraženi
Vyhoštěni ze skytovských stepí byli
Žádné couvnutí!
With four Roman Legions hot on their trail
Betrayed, beaten, a defeat
Two sisters bound for revenge
To Alba they set sail
Oh hear me now as I sing her tale
Se čtyřmi římskými legiemi na horké stopě
Zrazeni, biti, poraženi
Dvě sestry směřující k posmtě
Do Alby v silné vichřici vypluly
Oh, teď mě slyš, když zpívám její příběh
Mighty Scáthach,
Scythian queen,
Fierce Scáthach,
I die for thee
Mocní Skytové
Skytská královna
Nelítostní Skytové
Umírám za tebe
Oh listen to me now as I tell her tale Oh, teď mě poslouchej, když ji vyprávím příběh
Mighty Scáthach,
Scythian queen,
Fierce Scáthach,
We pray to thee
Mocní Skytové
Skytská královna
Nelítostní Skytové
Modlíme se za tebe
Oh hear us now as we sing her tale Oh, teď mě slyš, když zpíváme její příběh
And in turn, I will teach
The bravest of thee
Who wants to join
And once fight for me
A pro změnu se budu učit
To nejstatečnější od tebe
Kdo se k nás chce připojit
A jednou pro mě bojovat
For Rome will one day
Feel the scorn
Of a Scythian queen
Named Scáthach
Za Řím budeme jednoho dne
Cítit opovržení
Ze Skytské královny
Jménem Skytů

Text přidal Mr_Tommy

Video přidal Mr_Tommy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Piktové byl keltský národ, žijící ve středním a severním Skotsku mezi obdobím prvních pokusů Římanů o nadvládu Kaledonie, resp. Skotska, až do 10. století. Jméno jim dali právě Římané (z latinského Picti - pomalovaní) a označovali jím vlastně všechny osadníky žijící na onom území. Během 10. století byli Piktové začleněni do nově vzniklého království Alba. (DevilDan)
  • Dákové (rumunsky Daci) byli původní obyvatelé karpatského oblouku, blízce příbuzní Thráků a Ilyrů. Roku 106 n. l. dobyli říši Dáků Římané. Dákové se postupně pořímštili a zmizeli stejně důkladně jako Keltové z Čech. Zůstalo po nich jen několik málo památek a na rozdíl od českých Keltů nemají žádné žijící příbuzné národy, podle kterých bychom si mohli dotvářet obraz o jejich životě, zvycích a kultuře. (DevilDan)
  • Aoife je ženské křestní jméno irského původu. Znamená krásná, které je utvořené z gaelského slova aoibh. V irské pověsti byla Aoife kněžna bojovnice. Ve válce proti ní stála její sestra Scathach, která porazila v souboji hrdinu Cúchulainna. Nakonec se smířila svojí sestrou a stala se milenkou Cúchullainna. Vyslovuje se jako Ífa. Další variantou je Aífe. (DevilDan)
  • Alba (maďarsky Fehér) je župa (Județ) v Rumunském Sedmihradsku. Jejím hlavním městem je Alba Iulia, župa má rozlohu 6 242 km². (DevilDan)
  • Skytové (či Skýtové, Skythové, Skýthové, řecky Σκύθαι) je souhrnné pojmenování pro příslušníky kočovných kmenů íránského původu, obývajících ve starověku značnou část východní Evropy, přibližně území dnešní Ukrajiny a Ruska, popřípadě dalších států. (DevilDan)
Reklama

Crógacht

Reklama

Suidakra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.