Kecárna Playlisty
Reklama

Inner Sanctum - text, překlad

playlist Playlist
Entering the dark stone hall
The inner sanctum
Vstupujíce do temné kamenné haly
Vnitřní svatyně
They felt an eerie presence
Something ancient, something strong
Black iron box in the darkness
Inside the niche across the hall
Cítili děsivou přítomnost
Něco starověkého, něco silného
Černá železná krabička v temnotě
Ve výklenku podél haly
This was what they had to defend
This was where their master went
To seek the counsel of the living head
To seek the counsel of the baphomet
Tohle měli bránit
Tohle bylo místo, kam šel jejich mistr
Usilovat o radu živoucí hlavy
Usilovat o radu Bafometa
10.000 strong, they stormed the walls
To end the gruelling siege
10.000 silných, zaútočili na zdi
Až do konce ničivého obležení
To battle, murder and destroy
The last crusader keep
Defended by 300 knights
This was their final stand
Do bitvy, vraždění a ničení
Poslední křižák je
Bráněn 300 rytíři
Tohle byl jejich poslední vzdor
10.000 souls had stormed the walls
The knights gave up the fight
Inside the crypt the head recalled
The story of his life...
10.000 duší zaútočilo na zdi
Rytíři vzdali boj
V kryptě hlava připomněla
Příběh jeho života...
Dark eyes surveyed them from inside
Terrible soul-searing sight
Eyes shimmering with ancient knowledge
Eyes filled with ancient pride
Temné oči je prohlédly zevnitř
Hrozný duši spalující pohled
Oči třpytící se starověkou znalostí
Oči plné starověké hrdosti
The head of a Roman Emperor
Adored with a laurel crown?
Hlava římského císaře
Zbožňovaného vavřínovou korunou?
Or the face of a Celtic king
With runic Ogham carved?
Nebo tvář keltského krále
S vyřezanou runou Ogham?
This was what they had to defend
This was where their master went
To seek the counsel of the living head
To seek the counsel of the Baphomet
Tohle měli bránit
Tohle bylo místo, kam šel jejich mistr
Usilovat o radu živoucí hlavy
Usilovat o radu Bafometa
"10.000 souls had stormed the walls
The knights gave up the fight
Inside the crypt the head recalled
The story of his life..."
"10.000 duší zaútočilo na zdi
Rytíři vzdali boj
V kryptě hlava připomněla
Příběh jeho života..."

Text přidala daisy

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

The Eternal Chronicles

Reklama

Suidakra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.