Kecárna Playlisty
Reklama

Feats Of War - text, překlad

playlist Playlist
I bid thee welcome,
Valorous one
I scried your arrival
And know what must be done
Vítám tě
Statečný člověče
Křičela jsem do tvého příjezdu
A vím, co je třeba udělat
So swear your allegiance
And you may remain
I will give you my guidance
For a year and a day
Tak přísahám svou věrnost
A můžeš zůstat
Dám ti své vedení
Na rok a den
Now enter my fortress
And stand by my side
I've never before
Met a warrior so proud
Teď vstup do mé pevnosti
A stůj po mém boku
Nikdy jsem předtím
Jsem nepotkala tak hrdého bojovníka
Swear your allegiance
And you may remain
I will give you my guidance
For a year and a day
Tak přísahám svou věrnost
A můžeš zůstat
Dám ti své vedení
Na rok a den
Oh brave young Cuchulainn
Day by day you learn more
Such courage and such vigour
I train and I teach you all feats of war
Oh, statečný mladý Cuchulainne
Den za dnem se učíš víc
Taková odvaha a taková ráznost
Cvičím a učím tě všechny válečné skutky
Come let me show you
Crafts of battle lore
Sword-edge and shield rim
The grand deeds of war
Nech mě ti ukázat
Řemesla bitevní tradice
Hrana meče a okraj štítu
Velkolepé válečné skutky
Swear your allegiance
And you may remain
I give you all my guidance
For a year and a day
Přísahej svou věrnost
A můžeš zůstat
Dám ti své vedení
Na rok a den
Oh brave young Cuchulainn
Day by day you learn more
Such strength and such honour
I train and I teach you all feats of war
Oh, statečný mladý Cuchulainne
Den za dnem se učíš víc
Taková odvaha a taková ráznost
Cvičím a učím tě všechny válečné skutky
Now there's only one skill left
Most terrible of all
Barbed spear, Gae Bolg
The deadliest feat to call
Teď jediná dovednost
Nejstrašlivější ze všech
Ostnaté kopí, Gae Bolg
Nejsmrtelnější skutek volá
You've sworn your allegiance
And you have remained
I gave you all my guidance
For a year and a day
Přísahal jsi svou věrnost
A mohl jsi zůstat
Dala jsem ti své vedení
Na rok a den
So now I will have nothing
To teach you no more
Such courage and vigour
Strength and such honour
All heroes shall hear
Of your deeds of war
Tak teď nebudu mít nic
Nenaučím tě víc
Taková kuráž a vitalita
Síla a víc cti
Všichni hrdinové to musí slyšet
Z tvých válečných skutků
The only champion
Improved to perfection
The greatest warrior you are
For now you have learned
All my feats of war
Jediný šampion
Vylepšen k dokonalosti
Největším bojovníkem jsi ty
Teď jsi se naučil
Všechny moje válečné skutky
Now you have learned
All my feats of war
Teď jsi se naučil
Všechny moje válečné skutky

Text přidal Mr_Tommy

Video přidal Mr_Tommy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?

Zajímavosti o písni

  • Gáe Bulg (také Gáe Bulga, Gáe Bolg, Gáe Bolga) znamená "oštěp smrtelné bolesti/kopí smrti" "ozubené kopí" nebo "břišní kopí" bylo kopí Cúchulainna z mytologie Severního Irska.  (DevilDan)
  • Cúchulainn (výslovnost [kuːˈxʊlɪnʲ]) byl irský mytologický hrdina z Ulsterského cyklu. Cúchulainnova matka byla Dechtire, totožnost jeho otce však byla záhadou (podle jedné verze byl jeho otcem bůh Lugh). Chlapec dostal jméno Sétanta, ale již v raném věku se proslavil jako Cúchulainn (Culannův pes), když zabil zlého psa kováře Culanna.  (DevilDan)
Reklama

Crógacht

Reklama

Suidakra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.