Kecárna Playlisty
Reklama

Conlaoch - text, překlad

playlist Playlist
I am history turned into legend
I am victory and fire, the future and desire
I am triumph and honour
I am memory turned into myth
I am Conlaoch
Jsem historie změněná v legendu
Jsem vítězství a oheň, budoucnost a touha
Jsem triumf a čest
Jsem vzpomínka změněná v mýtus
Jsem Conlaoch
On the streams of time I ride
My fate unveiled before my eyes
Suffering neither rebirth nor demise
Death's peace will never be mine
Na proudech času jezdím
Můj osud neodkrytý před mýma očima
Utrpení ani znovuzrození ani zánik
Klid smrti nikdy nebude můj
While my soul soars high
Amazed I glimpse my life pass by
Forever proud and ever free
I heed the call of the Daoine Sidhe
Zatímco má duše stoupá výš
Ohromen jsem zahlédl svůj míjející život
Navěky hrdý a vždy volný
Dbám na volání Daoine Sidhe
I am history turned into legend
I am victory and fire, the future and desire
I am triumph and honour
I am memory turned into myth
I am Conlaoch
Jsem historie změněná v legendu
Jsem vítězství a oheň, budoucnost a touha
Jsem triumf a čest
Jsem vzpomínka změněná v mýtus
Jsem Conlaoch
As I lay slain upon the sacred shore
Leaving behind my body
From this empty shell to dimensions unknown
I still hear my father's grievous roar
Když ležím zabitý na posvátném břehu
Opouštím své tělo
Z této prázdné ulity do neznámých dimenzí
Stále slyším bolestivý řev mého otce
"I am Cuchulainn
Beside the raging sea I'm left to moan
Sorrow I am for I brought down my only son
A raven I see above the stone"
"Jsem Cuchulainn
Vedle zuřícího moře jsem zůstal sténat
Smutkem jsem pro ty, co shodili mého jediného syna
Havran vidím nad kamenem"
For ages now I watch and learn
As history transpires
Man's greatest curse is to long
For what he can never acquire
For ages now I watch and learn
As destiny unveils
Man's greatest virtue to aspire
To chase his dream and make it real
Po léta sleduji a učím se
Když se historie zjevuje
Lidské největší prokletí je toužení
Po tom, co nemůže získat
Po léta sleduji a učím se
Když se osud odkrývá
Lidskou největší předností je aspirace
Za honění se za snem a jeho realizace
I am history turned into legend
I am victory and fire, the future and desire
I am triumph and honour
I am memory turned into myth
I am Conlaoch
Jsem historie změněná v legendu
Jsem vítězství a oheň, budoucnost a touha
Jsem triumf a čest
Jsem vzpomínka změněná v mýtus
Jsem Conlaoch
And while my soul soars high
By geasa no longer bound
I answer the call
Of the masters of the mounds
A zatímco se má duše vznáší výš
Už déle nevázaná
Odpovídám na volání
Pána mohyl
I am heir of Dún Dealgan
And thus my death was brought about
Jsem dědic Dún Dealgana
A to je i důvod mé smrti

Text přidal Mr_Tommy

Video přidal Mr_Tommy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?

Zajímavosti o písni

  • Connla či Conlaoch je postava z irské mytologie, konkrétně z Ulsterský cyklu, souboru epických příběhů, pojednávající o činech lidu Ulaid či Ulsteřanů, sporu se sousední provincií Connacht a o hrdinovi Cúchulainnovi. Connla je syn Ulsterského šampiona Cú Chulainn a skotské válečnice Aífe. (DevilDan)
Reklama

Crógacht

Reklama

Suidakra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.