Playlisty Kecárna
Reklama

New chains, same shackles - text, překlad

playlist Playlist
[Interlude: Dilbert]
"Must one person's triumph be another's humiliation?"
"Of course!"
[Mezihra: Dilbert]
"Musí být triumf jednoho člověka ponížení druhého?"
"Samozřejmě!"
[Intro: Orlogin & Cold Crush Brothers]
Call me
Call me
Oh, my God! (Oh, my god)
[Intro: Orlogin & Cold Crush Brothers]
Volej mne
Volej mne
O můj bože! (O můj bože!)
[Verse 1: RAINDROP WALKA]
Ayy, another day waiting for death
Every day that I waste on my list of regrets, so I tell myself
"It's okay, day after next, we'll make all these arrangements to change—you can better yourself" (Uh-oh)
I know I'm wasting my breath as I inhale
I know I'm escaping my death as I inhale
I, I can't recall why I'm suffocating
My lungs are failing
[Verse 1: RAINDROP WALKA]
Ayy, další den čekání na smrt
Každý den, který mrhám na svůj seznam žalu, a tak si říkám
"Je to v pohodě, den po dalším, připravíme si to na změnu - můžeš se polepšit" (Uh-Oh)
Já vím že plýtvám dechem když se nadechuji
Já vím že unikám smrti když se nadechuji
Já, Já nemůžu si vybavit proč se dusím
Plíce mi selhávají
[Bridge: Orlogin & Cold Crush Brothers]
How can I-
Forgive you?
Oh my God! (Oh, my god)
[Bridge: Orlogin & Cold Crush Brothers]
Jak jen ti mohu-
Odpustit??
O můj bože! (O můj bože!)
[Verse 2: LIL CUT THROAT]
Step into the mind of a Cut Throat
Empty streets, cold weather, all alone
Blackness, grey air, just snow
Feelings low, being followed by crows
Call list overflowed with hotlines
Drug help, mental, $uicide
Feel tired, feel dried, and you wanna die
Pride fried, closed eyes, and you start to cry
Swear I spent a lifetime tryna get it right
Still isolated, still outta sight
Keep my dreads swingin' like they in a fight
I just wanna kill everyone in sight
Take the money, take the bitches, take the drugs, take the gold
Baby, let me decompose
Never names said, more shade spit
I'ma see you one day, that's a promise
[Verse 2: LIL CUT THROAT]
Vstup do mysli Cut Throat
Prázdné ulice, studené počasí, já sám
Temnota, šedý vzduch, jen sníh
Nálada špatná, jsem sledovaný havrany
Zlaté stránky přecpané horkými linkami
Pomoc s drogami, psychikou, $ebevraždou
Unavený, vysušený, a chceš zemřít
Pýcha usmažená, zavřené oči, a začneš brečet
Přísahám, že jsem strávil celý život abych to dělal správně
Pořád izolovaný, pořád mimo dohled
Moje dredy se houpou jako by bojovaly
Jen chci zabít všechny v dohledu
Vezmi si ty prachy, ty děvky, ty drogy, to zlao
Zlato, nech mě se rozložit
Nikdy jsem nikoho nejmenoval, více stínu
Jednou se uvidíme, to ti přísahám
[Outro: Orlogin & Cold Crush Brothers]
How can I-
Forgive you?
Oh my God! (Oh, my god)
Call me
Call me
[Bridge: Orlogin & Cold Crush Brothers]
Jak jen ti mohu-
Odpustit??
O můj bože! (O můj bože!)
Volej mne
Volej mne

Text přidala suicide_girl

Text opravila wendy1134

Video přidala suicide_girl

Překlad přidal Loo54

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

KILL YOUR$ELF Part XIII: The Atlantis Saga

Reklama

Suicideboys texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.