Playlisty Kecárna
Reklama

O.C.D. (Feat. Austin Carlile, ex-Of Mice & Me.. - text, překlad

playlist Playlist
Like a kite my mind is soaring high.
Through the sky every day and night.
And way up high I can still see just fine,
Don't worry everything will be alright.
I know it's scary, but everything will be alright
Jako papírový drak má mysl prudce stoupá vysoko
Skrz oblohu každý den a každou noc
A vysoko, můžu ještě vidět prostě v pohodě,
Neboj se všechno bude v pořádku
Já vím, je to hrozné, ale všechno bude v pořádku
I can't sleep, too many voices trying to talk to me.
I can't sleep, bloodshot eyes and I still feel fine.
I think I've lost my mind and I think I still feel fine.
I can't sleep, too many voices trying to talk to me.
I can't sleep, bloodshot eyes and I still feel fine.
Let's take it back to square one,
and figure out how all this bullshit began.
Is this the end of my reality?
I'll hold my breath till I can't breathe.
(Just to get a feeling)
Nemůžu spát, tolik hlasů se snaží se mnou mluvit.
Nemůžu spát, oči podlité krví a já se stále cítím v pořádku.
Myslím, že jsem ztratil rozum a myslím, že jsem stále v pohodě.
Nemůžu spát, tolik hlasů se snaží se mnou mluvit.
Nemůžu spát, oči podlité krví a já se stále cítím v pořádku.
Pojďme zpět do bodu nula,
a zjistit, jak všechny ty kecy začaly
Je to konec mé reality?
Budu držet dech dokud nebudu moct dýchat
(Jen než začnu cítit)
I feel I've fallen into self-defeat.
Is that the reason I'm losing sleep?
I've fallen into self-defeat.
I can't sleep too many voices trying to talk to me.
I can't sleep, bloodshot eyes and I still feel fine.
Mám pocit, že jsem spadl do sebeprohry
Je to důvod, proč postrádám spánek?
Spadl jsem do sebeprohry
Nemůžu spát, tolik hlasů se snaží se mnou mluvit.
Nemůžu spát, oči podlité krví a já se cítím stále v pořádku
Here in my head, I can't tell who I'm talking to.
It seems I can't tell what's being said,
someone please tell me, am I live or dead.
Tady v mé hlavě, nemůžu říct s kým to mluvím.
Zdá se, že nemůžu říct, co bylo řečeno,
někdo mi prosím řekněte, jsem živý nebo mrtvý?
Like I said I know it's scary,
but everything will be alright.
Jak jsem řekl, vím, že je to děsivé,
ale všechno bude v pohodě.
Let's take it back to square one,
and figure out how all this bullshit began.
This is the end of my reality.
I'll hold my breath till I can't breathe.
Pojďme zpět do bodu nula,
a zjistit, jak všechny ty kecy začaly.
Tohle je konec mé reality.
Budu držet dech dokud nebudu moct dýchat.

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ending Is the Beginning: The Mitch Lucker Memorial Show

Reklama

Suicide Silence texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.