Kecárna Playlisty

Denial - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Somewhere in the back of my mind
Secretly I know you will find
Me amongst the blushing and glow
Deep beyond the things I don't show
Někde v hloubi duše
Jsem tajně doufala, že mě najdeš
Mezi červenáním a září
Hluboko za věcmi, které nedávám najevo
Mystery's a beautiful thing
What a gift a woman can bring
Never let it out just like that
Let him slowly figure it out
Tajemno je nádherná věc
Jaký dar může žena přinést
Nikdy ho nevyzrazuj jen tak
Nech ho, ať ho pomalu odhalí sám
How can a flower bloom
Just over a day?
And at night
You gotta let the water drain in
Jak může květina rozkvést
Za jediný den?
A v noci
Musíš nechat vodu přitékat
I didn't wanna fall in love with you
I didn't wanna know the things I knew
It wasn't till I looked into the mirror
Denial
Nechtěla jsem se do tebe zamilovat
Nechtěla jsem zjistit věci, které už jsem věděla
Nedošlo mi to, dokud jsem se nepodívala do zrcadla
Popírání
You were like a power of nature
Telepathic beautiful creature
Understanding all of my weakness
Patient, loving, knowing you'd reach it
Byl jsi jako síla přírody
Telepatická, nádherná bytost
Chápající všechny mé slabosti
Trpělivý, milující, vědoucí, jak si mě získat
Cynical and hurt was just me
You were never supposed to be
Part of what I would call amazing
Took so long to finally see
Cynická a zraněná jsem byla jen já
Ty jsi nikdy neměl být
Součástí toho, co bych nazvala úžasným
Trvalo strašně dlouho, než jsem konečně prohlédla
How can a flower bloom
Just over a day?
And at night
You gotta let the water drain in
Jak může květina rozkvést
Za jediný den?
A v noci
Musíš nechat vodu přitékat
I didn't wanna fall in love with you
I didn't wanna know the things I knew
It wasn't till I looked into the mirror
Denial
Nechtěla jsem se do tebe zamilovat
Nechtěla jsem zjistit věci, které už jsem věděla
Nedošlo mi to, dokud jsem se nepodívala do zrcadla
Popírání
I didn't wanna fall in love with you
I didn't wanna know the things I knew
It wasn't till I looked into the mirror
Denial
Nechtěla jsem se do tebe zamilovat
Nechtěla jsem zjistit věci, které už jsem věděla
Nedošlo mi to, dokud jsem se nepodívala do zrcadla
Popírání
I see the way the wind blows
Like open minds for us
No complicated barriers
To hold us back
Vidím, odkud vítr vane
Jako otevřené mysli
Žádné složité překážky
Které by nás zadržely
I didn't wanna fall in love with you
I didn't wanna know the things I knew
It wasn't till I looked into the mirror
Denial
Nechtěla jsem se do tebe zamilovat
Nechtěla jsem zjistit věci, které už jsem věděla
Nedošlo mi to, dokud jsem se nepodívala do zrcadla
Popírání
I didn't wanna fall in love with you
I didn't wanna know the things I knew
It wasn't till I looked into the mirror
Denial
Nechtěla jsem se do tebe zamilovat
Nechtěla jsem zjistit věci, které už jsem věděla
Nedošlo mi to, dokud jsem se nepodívala do zrcadla
Popírání
I didn't wanna fall in love with you
I didn't wanna know the things I knew
It wasn't till I looked into the mirror
Denial
Nechtěla jsem se do tebe zamilovat
Nechtěla jsem zjistit věci, které už jsem věděla
Nedošlo mi to, dokud jsem se nepodívala do zrcadla
Popírání

Text přidala venus

Text opravila SuperSonic

Video přidala Jasper_Hale

Překlad přidala Sheila121

Překlad opravila SuperSonic


Denial

Sugababes texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.