Playlisty Kecárna
Reklama

Bad Sign - text, překlad

playlist Playlist
I was laying on the floor when you were gone,
Like it was something I could die from,
Now my head aches, and your friends all think I'm dumb,
You said it's just a bit of bad blood.
Now I don't feel great, but it doesn't bother me,
Because I don't have the energy, and the X-ray doesn't tell me anything,
Or show me what the hell you see in me.
Ležel jsem na podlaze když jsi odešla
Jako bych na to mohl umřít
Teď mě bolí hlava a tví přátelé si myslí, že jsem vůl
Ty říkáš, že je to jen špatná krev
Teď mi není dobře, ale nevadí mi to
Protože na to nemám energii a rentgen mi stejně nic neříká
Ani mi neukazuje, co na mě sakra vidíš
All my time has turned to days, that I will waste till my dying day.
And all my bones have realigned, and now I guess it was a bad sign.
Všechen můj čas se změnil ve dny, kterými budu plýtvat, dokud neumřu
A všechny moje kosti se přerovnaly a teď mi došlo, že to asi bylo špatné znamení
I was praying to the lord for some fun, but I guess he didn't have some,
And betraying everything that I'd become, just to prove it wasn't true love.
If I'm too late, will you come and hurry me? Like a kid among the dying leaves,
If my heart breaks, will you drug and carry me, where we can take about our chemistry?
Modlil jsem se k Pánu a chtěl po něm nějakou zábavu, ale ta mu asi došla
A zradil jsem všechno, čím jsem se stal, jen abych dokázal, že to nebyla pravá láska
Když půjdu pozdě, přijdeš a popoženeš mě? Jako děcko mezi tlejícími listy
Když se mi zlomí srdce, zdroguješ mě a doneseš tam, kde budeme moci mluvit o chemii mezi námi?
All my time has turned to days, that I will waste till my dying day.
And all my bones have realigned, and now I guess it was a bad sign.
And now I guess it was a bad sign.
Všechen můj čas se změnil ve dny, kterými budu plýtvat, dokud neumřu
A všechny moje kosti se přerovnaly a teď mi došlo, že to asi bylo špatné znamení
Asi to bylo špatzné znamení
All my time has turned to days, that I will waste till my dying day.
And when I tried I was ashamed, and said "I don't believe in saving face."
And all my clothes are still inside, and broken up into little piles.
And all my bones have realigned, and now I guess it was a bad sign.
Now I guess it was a bad sign, and now I guess it was a bad sign.
Všechen můj čas se změnil ve dny, kterými budu plýtvat, dokud neumřu
A když jsem se snažil, ztrapnil jsem se a řekl "Nevěřím, že si můžu zachovat tvář"
A všechno moje oblečení je pořád uvnitř, v malých komíncích
A všechny moje kosti se přerovnaly a teď mi došlo, že to asi bylo špatné znamení
A všechny moje kosti se přerovnaly a teď mi došlo, že to asi bylo špatné znamení

Text přidala TheEissy

Překlad přidala lidavec

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Out Of It

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.