Kecárna Playlisty

Just Get Through This Night - text, překlad

playlist Playlist
This could be the longest night recorded history
And as for sleep, you might as well just cross it off the list of possibilities
Now I'm as brave as the next man
I won't turn and run from a fight
And I could last a million years
If I just get through this night
Tohle by mohla být nejdelší noc zaznamenaná historií
a že by se dala prospat, to si klidně můžeš vyškrtnout ze seznamu možností
Teď jsem odvážný jako jiný muž
neotočím se a neuteču z boje
A vydržel bych milion let
jen kdybych prošel touhle nocí
I could be a novelist
Tell secrets never heard
Pour my soul into each and every sentence
But I just can't find the words
Still I know that you're out there
And you can relate to it all
And I could bear the cold and stormy winter
If I just get through this fall
Mohl bych být romanopisec
říkat nikdy neslyšená tajemství
vylévat si duši do každé a každé věty
ale zrovna nemůžu najít slova
přesto vím, že tam někde jsi
a nějak do toho všeho zapadáš
a snesl bych mrazivou a bouřlivou zimu
jen kdybych prošel touhle nocí
Don't you know there's no place on this earth
Where you can run to escape the pain of a broken heart
It's useless to spend the time it takes you to try
But can't you see that I'm here
And I'm looking just the same
And I don't know why...
Copak nevíš, že není místa na téhle zemi
kam by se dalo utéct a uniknout bolesti zlomeného srdce
je marné ztrácet čas tím to zkoušet
Ale což nevidíš že jsem tu
a vypadám pořád stejně
a nevím proč...
I could be a movie star
The king of Hollywood
Make them cry, dramatically pretending
To keep romance alive
And I would humbly thank my director
And everyone involved from the start
I could blow them all away
If I'd only find the part
If I just get through this night
If I just get through this night
Mohl bych být filmovou hvězdou
králem Holywoodu
přinutit lidi plakat, dramaticky předstírat
abych ten romantický příběh udržel při životě
a skromně děkovat svému režisérovi
a každému, kdo se na tom od začátku podílel
Mohl bych je všechny odfouknout
jen kdybych našel hlas
jen kdybych prošel touhle nocí
jen kdybych přežil tuhle noc....

Text přidal sroubek

Video přidal sroubek

Překlad přidal sroubek

Překlad opravil sroubek


Kilroy Was Here

Styx texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.