Kecárna Playlisty

High Time - text, překlad

playlist Playlist
I flip the switch on my laser video
And there's the man staring back at me
He starts to speak in a voice so righteous
About the sins of society
Přehodil jsem přepínač na mém laser videu
A byl tu muž který se na mě díval
Začal mluvit hlasem tak spravedlivým
O hříchách společnosti
He's got the answers to all my problems
Says he'll decide what I should hear and see
I try to turn to another station
All I get is more of his morality
And morality, yeah
Má odpovědi na všechny mé problémy
On rozhodne co mám slyšet a vidět
Zkoušel jsem přepnout na další stanici
Všechno co jsem dostal bylo víc z jeho morálky
A morálky, yeah
But I see the kids of a new generation
And they won't stand for this mind control
They're gonna change this world we live in
And gonna bring back the rock and roll
Ale vidím děti nové generace
A oni nebudou stát o ovládání mysli
Oni změní svět ve kterém žijeme
A přinesou zpět rock and roll
So if I can, I'm gonna break from this prison
Goin' to get out and join in their fight
Take a chance on what I believe in
Win or lose, I know it's right
Takže jestli můžu dostanu se z tohohle vězení
Dostanu se z něho a připojím se do jejich bitvy
Vezmu šanci bojovat za co věřím
Vyhrát nebo prohrát vím že je to správně
'cause it's
High time - for us to start a revolution
High time - just like an a-bomb explosion
High time - it ain't the music that's in question
High time - it's more the freedom of expression
Protože je
Nejvyšší čas- pro nás aby jsme začali revoluci
Nejvyšší čas- stejně jako výbuch atomové bomby
Nejvyšší čas- není to hudba která je v otázce
Nejvyšší čas- je to víc svoboda vyjádření
Change is comin'
Mind police are comin'
We're on the move
The old world is crumblin'
A new day's comin'
Tell your friends and relations
We're on the move
We're gonna start a rockin' nation
Změna přichází
Policie mysli přichází
Jsme na tahu
Starý svět se rozpadá
Nový den přichází
Řekni svým přátelům a příbzným
Že jsme na tahu
Začneme rockoví národ
High time - yeah yeah yeah yeah yeah
High time - we're gotta start a revolution
High time - /scatting/
High time everybody lay back now I tell you why...
[Roboto]: I've been instructed to inform you that your privileges have been penalized. Your avoidance tactics have proven disappointing.
[Kilroy]: Ha ha ha ha ha ha... Up yours, Roboto!
[Roboto]: No deviance, Kilroy!
Nejvyšší čas- yeah yeah yaeh yeah yaeh
Nejvyšší čas- začneme revoluci
Nejvyšší čas- /scatting/
Nejvyšší čas všichni si teď lehněte řeknu vám proč...
(Roboto): Bylo mi nařízeno informovat vás o vašich
oprávněních která byla penalizována. Tvoje
zamezovací taktiky se ukázali neuspokojující.
(Kilroy): Ha ha ha ha ha ha...Až ty Roboto!
(Roboto): Žádné násilí Kilroy!
High time - for us to start a revolution
High time - just like an a-bomb explosion
High time - it ain't the music that's in question
High time - it's more the freedom of expression
Nejvyšší čas- pro nás aby jsme začali revoluci
Nejvyšší čas- stejně jako výbuch atomové bomby
Nejvyšší čas- není to hudba která je v otázce
Nejvyšší čas- je to víc svoboda vyjádření

Change is comin'
Mind police are comin'
We're on the move
The old world is crumblin'
A new day's comin'
Tell your friends and relations
We're on the move
We're gonna start a rockin' nation
Změna přichází
Policie mysli přichází
Jsme na tahu
Starý svět se rozpadá
Nový den přichází
Řekni svým přátelům a příbzným
Že jsme na tahu
Začneme rockoví národ
B-b-b-b-b-b-b-b-b-band on the move, yeah
High time - yeah
High time - b-b-b-b-b-b-b-b-b-band on the, band on the move
High time
S-s-s-s-s-s-s-s-s-skupina na tahu
Nejvyšší čas- yeah
Nejvyšší čas-s-s-s-s-s-s-s-s-s-skupina na, skupina
na tahu
Nejvyšší čas
What will this thing cost, man? look at the costs!
Hundreds and hundreds!
.......
Kolik tahle věc bude stát chlape?Koukni na náklady!
Stovky a stovky
.......

Text přidal sroubek

Video přidal šrája

Překlad přidala Asami


Kilroy Was Here

Styx texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.