Kecárna Playlisty

Haven't We Been Here Before - text, překlad

playlist Playlist
Haven't we been here before
Footsteps lead down to the note on the door
That says I can't stay here anymore
Nebyli jsme tu už předtím
Kroky vedou dolů k poznámce na dveřích
Která říká že tu nemůžu zůstat
And haven't we felt this same way
Sure in our hearts, but afraid just the same
To say I can't stay one minute more
A necítili jsme se stejně
Jistí v našich srdcích, ale vystrašeni stejně
Říci že tu nemůžu zůstat o minutu navíc
You might think that it's hopeless
Beyond our control
But that's not necessarily so
Can't you see there's a chance
For the daring young soul
Who's finally learned to say no
Možná si myslíš že je to beznadějný
Nad naše síly
Ale to není nezbytné takže
Nevidíš že je tu ještě šance
Pro mladou odvážnou duši
Která se konečně naučila říkat ne
No, I won't be misused
Ignored or refused
And I won't just give up and let go
Ne,nebudu zneužitý
Ignorovaný nebo odmítnutý
A jen tak se nevzdám a pustím
So tonight hold me close to you
And don't give up what's important to you
And as time rolls on
Nothing can stand in our way
Takže dnes v noci mě drž blízko sebe
A nevzdávej to co je pro tebe důležité
A jak čas utíká
Nic nemůže stát v naší cestě
And I believe if we learn from the past
We'd find keys to unlock every door
Dark would turn into light
We'd be strong
We'd be right
A věřím že kdyby jsme se učili z minulosti
Najdeme klíče aby jsme otevřeli všechny dveře
Tma by se proměnila v světlo
Byli by jsme silní
Byli by jsme správní
So tonight hold me close to you
And don't give up what's important to you
And as time rolls on
Nothing will stand in our way
Takže dnes v noci mě drž blízko tebe
A nezdávej to co je pro tebe důležité
A jak čas utíká
Nic nemůže stát v naší cestě
And I believe if we learn from the past
We'd say haven't we been here before
Oh, and I believe if we open our hearts
We'd find keys to unlock every door
Hearts could change overnight
We'd be strong...we'd be right
So stay with me now
The future is ours
And we'll be the ones who go on
A věřím že kdyby jsme se učili z minulosti
Řekli by jsme že jsme tu před tím nebyli
Oh, a věřím tomu že když otevřeme naše srdce
Najdeme klíče aby jsme otevřeli všechny dveře
Srdce se můžou změnit přes noc
Byli by jsme silní...byli by jsme správní
Takže se mnou teď zůstaň
Budoucnost je naše
A my budeme ti kteří pokračují

Text přidal sroubek

Video přidala Mine_i

Překlad přidala Asami


Kilroy Was Here

Styx texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.