Kecárna Playlisty

Double Life - text, překlad

playlist Playlist
In the dark so all alone
Slowly reach for the telephone
A message waits just for you
A secret place, another rendezvous
Ve tmě, úplně sám
pomalu šátráš po telefonu
právě na tebe čeká zpráva
tajné místo, další schůzka
It's not always honesty
That is the best policy
But little lies can give you away
Though you'll deny it if they say maybe you're just
Není to vždycky poctivost
co je tou nejlepší taktikou
ale malé lži tě mohou prozradit
přestože popřeš, když říkají, že možná právě ty
Leading a double life
Friends in the daytime, strangers at night
Leading a double life
Can it be wrong when you know that it's right?
vedeš dvojí život
přátelé za dne, cizinci v noci
vedeš dvojí život
Může to být špatné, ačkoli víš, že je to správné?
The other side of the berlin wall is
Not far enough to avoid the call
Somebody knows, somebody's seen
Somebody knows right where you've been
And that you're just
Druhá strana berlínské zdi není
dost vzdálená aby zabránila tomu volání
Někdo ví, někdo viděl
někdo ví přesně, kde jsi byl
a že jen
Leading a double life
Friends in the daytime, strangers at night
Leading a double life
Can it be wrong when you know that it's right?
vedeš dvojí život
za dne přátelé, v noci cizí lidé
vedeš dvojí život
Může to být špatné, ačkoli víš, že je to správné?
Nowhere to hide, though we both might try
I'm schizophrenic, and so am i
Double life, a double life, a masquerade
You know we all live a masquerade
I know you're out there!
Není kam se schovat, ačkoli bychom se o to oba mohli pokoušet
jsem schizofrnik a takový jsem
dvojí život, dvojí život, přestrojení
ty víš, že všichni žijeme v pod maskou
já vím, že tam někde jsi!
Leading a double life
Friends in the daytime, strangers at night
Leading a double life
Can it be wrong when you know that it's right?
vedu dvojí život
za dne přátelé, v noci cizí lidé
vedu dvojí život
Může to být špatné, ačkoli víš, že je to správné?
Leading a double life
Friends in the daytime, strangers at night
Leading a double life
Can it be wrong when you know that it's right?
.......
vedeš dvojí život
za dne přátelé, v noci cizí lidé
vedeš dvojí život
Může to být špatné, ačkoli víš, že je to správné?

Text přidal sroubek

Video přidal sroubek

Překlad přidal sroubek


Kilroy Was Here

Styx texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.