Playlisty Kecárna
Reklama

Tell Him feat. Celine Dion - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I'm scared
So afraid to show I care
Will he think me weak
If I tremble when I speak
Jsem vyděšená
Až se bojím ukázat, že se trápím
Bude si myslet, že jsem slabá
Jestli se zachvěji, když promluvím
Oooh, what if
There's another one he's thinking of?
Maybe he's in love
I'd feel like a fool
Life can be so cruel
I don't know what to do
Ó, co když
Je nějaká jiná, na kterou myslí?
Možná, že je zamilovaný
Cítila bych se jako blázen
Život dokáže být tak krutý
Nevím, co dělat
I've been there
With my heart out in my hand
But what you must understand
You can't let the chance
To love him pass you by
Byla jsem tam
Se svým srdcem na dlani
Ale musíš pochopit
Že si nemůžeš nechat ujít příležitost
Milovat ho
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
Řekni mu
Řekni mu, že slunce a měsíc
Vychází z jeho očí
Oslov ho
And whisper
Tender words so soft and sweet
I'll hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself
A šeptej
Něžná slova tak jemná a sladká
Stisknu ho pevně, až ucítím jeho srdce bít
Láska bude dar, který si dáš
Touch him (ooh)
With the gentleness you feel inside (I feel it)
Your love can't be denied
The truth will set you free
You'll have what's meant to be
All in time you'll see
Dotkni se ho (ó)
S jemností, kterou cítíš v sobě (cítím ji)
Tvá láska nemůže být odmítnuta
Pravda tě osvobodí
Stane se, co má
Včas uvidíš
Ooh, I love him (then show him)
Of that much I can be sure (hold him close to you)
I don't think I could endure
If I let him walk away
When I have so much to say
Ó, miluji ho (tak mu to ukaž)
Tím si mohu být jistá (tak ho drž u sebe)
Nemyslím si, že bych mohla snést
Kdybych ho měla nechat jít
Když toho mám tolik co říct
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
Řekni mu
Řekni mu, že slunce a měsíc
Vychází z jeho očí
Oslov ho
And whisper
Tender words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself
A šeptej
Něžná slova tak jemná a sladká
Stisknu ho pevně, až ucítím jeho srdce bít
Láska bude dar, který si dáš
Love is light that surely glows
In the hearts of those who know
It's a steady flame that grows
Láska je světlem, které jistě září
V srdci těch, kdo ví
Je to stálý plamen, který roste
Feed the fire with all the passion you can show
Tonight love will assume its place
This memory time cannot erase
Your fight will lead love where it has to go
Rozpal ten oheň celou vášní, kterou můžeš ukázat
Dnes v noci láska zaujme své místo
Tuhle vzpomínku čas nemůže smazat
Tvůj boj povede lásku tam, kam musí jít
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
Řekni mu
Řekni mu, že slunce a měsíc
Vychází z jeho očí
Oslov ho
And whisper
Whisper words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself
A šeptej
Něžná slova tak jemná a sladká
Stisknu ho pevně, až ucítím jeho srdce bít
Láska bude dar, který si dáš
Never let him go Nikdy ho nenech odejít...

Text přidala Angel123

Text opravil diskobolos

Videa přidali diskobolos, matysekryba

Překlad přidala Angel123

Překlad opravil diskobolos

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Higher Ground

Reklama

Barbra Streisand texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.