Kecárna Playlisty
Reklama

Mad Girl - text, překlad

playlist Playlist
You know I've got so much to say
But I'm infected, and you’re the new disease of today
You try and seize the day
but your infected,
You’re the new disease of today
Víš, že mám tolik co říci
Ale jsem infikovaný, a ty jsi nová nemoc dneška
Můžeš to zkusit a chytit den
ale jsi infikovaná,
Jsi nová nemoc dneška
What do you know about relationships?
It's been awhile and I just cant handle this.
Faking smiles, breaking promises,
Somethings wrong and I just cant balance it.
Co víte o vztazích?
Je to už nějaký čas a já to prostě nemůžu zvládnout.
Filmovat úsměvy, rušit sliby,
Něco je špatně a já to prostě nemůžu vyvážit
I try and feel the same
but in my dreams your all that I see.
You keep her safe but you keep her from me
This is not what I want, this is not what I need.
Zkouším a cítím totéž
ale v mých snech jsi všechno, co vidím.
Drž ji v bezpečí, ale udržuj ji ode mě
To není to, co chci, to není to, co potřebuju.
You know that I know that we're infected
She's still mine she belongs to me
This is not what I want, this is not what I need.
Víš, že já vím, že jsme nakaženi
Ona je pořád moje ona patří mně
To není to, co chci, to není to, co potřebuju.
You know that I know that we're infected.
I drink too much just to fall asleep,
Cause in my dreams you’re all I see.
Víte, že já vím, že jsme nakaženi.
Piju moc prostě jen chci usnout,
Protože v mých snech, Jsi vše co vidím.
No matter what you did or who fucked
I'd go through hell for you no matter.
I'd go through hell for you no matter what,
This is not what I want this is not what I need,
No matter what you did or who you fucked,
This is not what I want this is not what I need,
I'd go through hell for you no matter what,
This is not what I want this is not what I need.
No matter what you did or who you fucked
I'd go through hell for you no matter what.
Bez ohledu na to, co jsi udělala, nebo koho jsi podělala
Bez ohledu na to, bych pro Tebe prošel peklem.
Prošel bych peklem bez ohledu na to co,
To není to, co chci, to není to, co potřebuji,
Bez ohledu na to, co jsi udělala, nebo koho jsi podělala ,
To není to, co chci, to není to, co potřebuji,
Bez ohledu na to, bych pro Tebe prošel peklem,
To není to, co chci, to není to, co potřebuju.
Bez ohledu na to, co jsi udělala, nebo koho jsi podělala
Bez ohledu na to, bych pro Tebe prošel peklem.
This isn't over this isn't over
Theres something left in me
This isn't over this isn't over
And I hope you feel the same
I'll show you no love
To není konec tohle není konec
Něco levýho ve mě
To není konec to není konec
A doufám, že cítíš to samé
Já vám ukážu žádnou lásku

Text přidal Komajs

Video přidal Komajs

Překlad přidala Kecime

Je zde něco špatně?
Reklama

Rising Sun

Reklama

Stray From The Path texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.