Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Firewalk with me Projdi se se mnou ohněm
I see my father’s shadow
My soul is critical
My gut, my gravestone
Firewalk with me
Vidím stín svého otce
Moje duše je kritická
Mé střevo, můj náhrobní kámen
Projdi se se mnou ohněm
I’ve talked with ghosts of old
The end to my end is my control
The future’s in my bones
Firewalk with me
Mluvil jsem se starým duchem
Konec mého konce je pod mou kontrolou
Budoucnost v mých kostech
Projdi se se mnou ohněm
My hero is my victim
My angle in the system
messiahs, slave drivers, pensions, prisons
Come on, firewalk with me
Můj hrdina je oběť
Můj úhel v systému
Mesiáši, otrokáři, penziony, vězení
Pojď, projdi se se mnou ohněm
Run up
My hand is steady, come test me
From the ground up
Build a bridge we’ll burn it up
Firewalk with me
Utíkej nahoru
Má ruka je stabilní, pojď mě otestovat
Z půdy nahoře
Postav most, který spálíme
Projdi se se mnou ohněm
The end to my end is my control
The futures in my bones
Build a bridge we’ll burn it up
Firewalk with me
Konec mého konce je pod mou kontrolou
Budoucnost v mých kostech
Postav most, který spálíme
Projdi se se mnou ohněm

My fingers feel the fractures
My prophecy, my rapture
The knife that cuts the cancer
Firewalk with me
Mé prsty cítí ty praskliny
Mé proroctví, má extáze
Nůž který řeže rakovinu
Projdi se se mnou ohněm
My fear is not my master
My darkness is my lantern
the question is the answer
Can you firewalk with me?
Můj strach není mým pánem
Má temnota je mou lucernou
Otázka je odpovědí
Můžeš se se mnou projít ohněm?
They can’t catch us if we run
We don’t answer to anyone
Nemůžou nás chytit, když utíkáme
Nikomu se nezodpovídáme
The end to my end is my control
The futures in my bones
Konec mého konce je pod mou kontrolou
Budoucnost v mých kostech
Firewalk with me Projdi se se mnou ohněm

Text přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Internal Atomics: Live in London (EP)

Reklama

Stray From The Path texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.