Playlisty Kecárna
Reklama

Actions Not Words - text, překlad

playlist Playlist
The innocent are truly guilty
Complacency is criminal, this shit is not subliminal
The failures in your face when your eyes close
All you know is tunnel vision, they don’t go where the dark goes
High horses, of course it’s easy living where the grass grows
Thoughts and prayers get us nowhere, so fuck what you heard
Actions speak louder than words
Nevinní jsou vážně viní
Soucit je zločin, tohle hovno není podprahové
Selhání ve tvé tváři, když se tvé oči zavírají
Znáš jen tunelovou vizi, nejdou tam, kam tma
Vysocí koně, samozřejmě je snadné žít tam, kde roste tráva
Myšlenky a modlitby nás nikam nedostanou, tak kurva, co jsi slyšel?
Činy mluví hlasitěji než slova
How real is your real world?
you get lost in it you fail victim to the cause of it
How real is your real world?
Two sides polarized social suicide
How real is your real world?
you get lost in it you fail victim to the cause of it
How real is your real world?
what’s left for the rest of us?
Jak opravdový je tvůj reálný svět?
Ztratil ses v něm, nedaří se ti být obětí
Jak opravdový je tvůj reálný svět?
Dvě strany polarizovaly sociální sebevraždu
Jak opravdový je tvůj reálný svět?
Ztratil ses v něm, nedaří se ti být obětí
Jak opravdový je tvůj reálný svět?
Co zbylo z nás zbylých?
I watched the earth burn slow
I walked the ground where nothing grows
Everything is nothing, nothings all they know
Everyone should be your brother, but your care is a cover
So, put the money where the mouth goes
Thoughts and prayers get us nowhere
Fuck what you heard
Actions speak louder than words
Sledoval jsem zemi hořet
Šel jsem po půdě, kde nic neroste
Všechno je nic, nic je vše, co znají
Každý by mohl být tvůj bratr, ale tvá péče je kryt
Tak dej své peníze do pusy
Myšlenky a modlitby nás nikam nedostanou
Ser na to, co jsi slyšel
Činy mluví hlasitěji než slova
How real is your real world?
you get lost in it you fail victim to the cause of it
How real is your real world?
Two sides polarized social suicide
How real is your real world?
you get lost in it you fail victim to the cause of it
How real is your real world?
what’s left for the rest of us?
Jak opravdový je tvůj reálný svět?
Ztratil ses v něm, nedaří se ti být obětí
Jak opravdový je tvůj reálný svět?
Dvě strany polarizovaly sociální sebevraždu
Jak opravdový je tvůj reálný svět?
Ztratil ses v něm, nedaří se ti být obětí
Jak opravdový je tvůj reálný svět?
Co zbylo z nás zbylých?
when there’s a knock on the door
Will you answer or ignore?
It starts with you & ends with more
The choice is yours
Change the world
Když někdo klepe na dveře
Odpovíš nebo budeš ignorovat?
Začíná to tebou a končí s vícerem
Výběr je na tobě
Změň svět

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Internal Atomics

Reklama

Stray From The Path texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.