Playlisty Kecárna
Reklama

If the story is over - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Once upon a time I was the scribe of all my dreams
I’ve seen the years turn into dust, now feel the rust in me
I’ve walked the shores of Avalon, I’ve seen the seasons change
I’ve laughed and cried, I’ve lived and died, but only on the page
Kdysi jsem byl písařem všech svých snů,
Viděl jsem, jak se léta obracejí v prach,
teď cítím ve svém nitru rez
Procházel jsem se po březích Avalonu, viděl jsem, jak se mění roční období,
Smál jsem se a plakal, žil jsem a zemřel, ale jen na stránce
Now all I have, all I am
All I ever was is here, on the page
It’s all the same, it never mattered anyway
It’s all a lie so let it burn
Teď vše, co mám, vše, co jsem,
vše, co jsem kdy byl, je tady, na stránce,
Je to stále to samé, stejně na tom nikdy nezáleželo
Všechno je to lež, jen ať to shoří
All empty words and all rhymes will fade
As the light of last candle flickers away
If the story is over, this chapter my last
Let it be my best one, let it be my own
Všechna prázdná slova a rýmy se vytratí
jak světlo poslední svíce poblikává do ztracena,
Pokud tento příběh končí, tato kapitola je má poslední
Ať je to má nejlepší, ať je má vlastní
I hope it’s not too late to learn to live and learn to love
I yearn to fight, to turn the tide before the tender dark
For I never drew the sword from stone, there’s no Helen in my Troy
I stand alone, I stand forgotten, just gazing into the void
Doufám, že není příliš pozdě naučit se žít a naučit se milovat,
Toužím bojovat, zvrátit vše dřív než přijde něžná temnota,
Protože já nikdy nevytáhl meč z kamene, v mé Tróji není žádná Helena
Zůstávám sám, zůstávám zapomenut, jen zírající do prázdna
Come night, test my will, test my soul
Test my faith and test my heart, torn apart
Make me strong, make me whole again and
Guide through the dark ‘til the morning comes
Přijď, noci, otestuj mou vůli, otestuj mou duši,
otestuj můj osud a otestuj mé srdce, rozervané na kusy
Posil mě, znovu mě zacel a
proveď mě tmou, než přijde nové ráno
All empty words and all rhymes will fade
As the light of last candle flickers away
If the story is over, this chapter my last
Let it be my best one, let it be my own
Všechna prázdná slova a rýmy se vytratí
jak světlo poslední svíce poblikává do ztracena,
Pokud tento příběh končí, tato kapitola je má poslední
Ať je to má nejlepší, ať je má vlastní

Text přidala quack55

Video přidal DanyHerock

Překlad přidala quack55

Překlad opravil Hallball97

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nemesis

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.