Playlisty Kecárna
Reklama

Destiny - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The times are changing so fast,
I wonder how long it lasts
The clock is ticking time is running out
The hatred fills this Earth
And for what is worth
We're in the end before we know.
Časy se mění tak rychle,
zajímalo by mě, jak dlouho to bude trvat,
hodiny počítají čas, který už uplynul.
Zášť naplňuje tuto zemi,
a co je nejhorší,
jsme na konci dřív, než si to uvědomíme.
Throughout the years
I have struggled to find the answer that
I never knew.
It struck me like a million lightnings
And here I am telling to you:
Celé roky jsem se snažil najít odpověď na otázku, kterou jsem neznal.
Zranilo mě to jako milión blesků, ale teď jsem tady, abych ti řekl:
Every second of day it is coming your way
Future unknown is here to stay
Got to open your mind
or you will be led to astray
Každá vteřina tvého života je jen tvoje.
Neznámá budoucnost je tu, abys ji objevil,
tak otevři svou mysl, nebo budeš sveden z cesty
There's a time to live
There's a time to die
But no one can escape the Destiny.
Je čas žít,
čas umírat.
Ale osudu nikdo neuteče.
Look all these things we've done
Under the burning Sun
Is this the way to carry on?
So take a look at yourself
And tell me what do you see
A wolf in clothes of the Lamb?
Podívej na to všechno,
co jsme udělali pod hořícím sluncem.
Je to cesta, kterou jít dál?
Tak se do sebe zahleď,
a řekni mi, co vidíš.
Vlka v beránčím rouchu?
Throughout the... Celé roky...
Every second... Každá vteřina...

Guitar solo: Timo Tolkki
Sólo: Timo Tolkki
Let your spirit free
Through Window of your Mind
Unchain your Soul from hate
All you need is Faith
Osvoboď svého ducha
skrz okno do tvé mysli.
Odpoutej svou duši od nenávisti,
potřebuješ jen svou víru
I control my life
I am the One
You control your life
But don't forget Your Destiny!
Řídím svůj život,
jsem Jeden
Řídíš svůj život,
ale nezapomeň na svůj Osud!
It's time to say goodbye
I know it will make you cry.
You make your Destiny
I know you'll find the way.
Je čas říct sbohem,
vím, že z toho budeš smutný.
Vytváříš si svůj Osud.
Vím, že najdeš cestu.
And outside Sun is bright
That things will be alright
I will be back one day to you
So please Wait For Me!
Venku svítí slunce
Všechno bude fajn.
Jednoho dne se pro tebe vrátím,
tak na mně prosím počkej!

Text přidala Raduwa

Text opravil Stratovarius

Video přidala Teena

Překlad přidala Raduwa

Překlad opravil Stratovarius

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Destiny

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.