Kecárna Playlisty
Reklama

Masque Of The Red Death - text, překlad

playlist Playlist
The gates are closed, the bolts are welded
they've left the red death far behind
in the abbey's deep seclusion
there's just beauty, there is wine
Brány jsou zavřené, šrouby zatavené
Nechali rudou smrt daleko za sebou
V hlubokém ústraní opatství
je krásně, je tam víno
The external world is dying
death is raging in the shade
no time to think about the terror
let's celebrate the masquerade
Tam venku se umírá
Smrt běsní za soumraku
Není čas myslet na tu hrůzu
Tak si užijme tu přetvářku
But who's that stranger in the dark?
his vesture is dabbled in blood
his masque shows scarlet signs of pest
masque of the red death
Ale kdopak je ten cizinec ve tmě?
Jeho roucho je potřísněno krví
Na masce má stopy rudého škůdce
Maska rudé smrti
The fete is held in seven chambers
triponds spread a gleaming light
glare and glitter, madman fashions
feverish dreams in the dead of night
Oslava se koná v sedmi síních
Všude září světlo
Záře a lesk, šílené způsoby
Ztřeštěné nápady uprostřed noci
The mighty clock strikes twelve, it's midnight
and the echoes fade away
the crowd becomes aware of a figure
dressed in cerements of the grave
Velké hodiny odbíjí 12, je půlnoc
a ozvěny utichají
Hosté si začínají uvědomovat přítomnost postavy oděnou jako mrtvola
but who's that... Ale kdopak je...
Try to catch him, try to gasp him
try to seize and to unmask him
prince Prospero foams with rage
But he cries out
and his death-shout
took possession of the whole crowd
'cause the red death entered their cage
Snaží se jen chytit, snaží se jej zastavit
Snaží se jej zatknout a sundat mu masku
Princ Prospero zuří
Ale najednou vykřikne
a je mrtvý - všechny se
zmocní křik
protože dovnitř vstoupila smrt
Darkness and decay, and the red death
holds dominion over all
Temnota a úpadek, rudá smrt
má nade vším moc

Text přidala Raduwa

Text opravil Jerry442

Překlad přidal Jerry442

Překlad opravil Jerry442

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tales Of Terror

Reklama

Stormwitch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.