Kecárna Playlisty
Reklama

Lindisfarne! - text, překlad

playlist Playlist
793 at the northumbrian shore
Dreadfull omens shake the lande
Mighty messangers have come from above
Awful signs they shalle presente
Thunderstorms, lighting comes down
Fiery dragons ride the sky
A famine hath followed these tokens of hell
Starvation now overtakes man's life
Nothumbrianské pobřeží, rok 793.
Hrozné předzvěsti otřásají zemí.
Mocní poslové přišli shůry
a přinesli strašná znamení.
Bouře zuří, blesky sjíždějí po obloze,
ohniví draci rozrážejí vzduch.
Hladomor, jež provázel znamení pekel,
si dnes vyžádá mnoho životů.
Fallow's moon hath left the saintly shore
Holy island ends the nighte
Northern dragons have crossed the ocean's horizon
Red white sails appeare in sighte
Bledý měsíc opustil posvátné břehy,
na svatém ostrově končí noc.
Severští draci odpluli za obzor,
jejich rudé a bílé plachty jsou ještě na dohled.
Highe swung stems are breaking the waves
Behold! Ship made of oak drawing near
Beastly howlings are reaching the isle
What strange horde hath broughte the sea
Vysoké přídě rozrážejí vlny.
Hle! Dubové lodě se blíží!
Ostrovem se šíří nelidské vytí.
Jakou podivnou tlupu to moře vyplavilo?!
Lindisfarne - The priests are overrun
Lindisfarne - Calamity hath come
Shores are laid waste, saints to overtake
The storme of the northe hath begun
At Lindisfarne
Lindisfarne - Kněží prchají
Lindisfarne - Pohroma přišla!
Břehy zpustly, světci jsou polapeni.
Bouře ze severu se přihnala
na Lindisfarne.
Storming on the lande
Tearing their clothes off their backs
Chasing these weaklings away
Some shalle be struck, some shalle be drowned
Others shalle be laid in chains
St. Cuthbert's cross, their treasure of stone
Knocked down their idol shalle be
His holy church, a sacred place
Spattered and soiled withe the bloode of the priests
Řádí na zemi
trhajíce si šaty z těla.
Ženou slabé před sebou.
Některé ubijí, jiné utopí,
zbytek spoutají řetězy.
Jejich modla, kříž svatého Cuthberta,
je stržen k zemi.
Jeho kostel, to svaté místo,
je potřísněno krví mnichů.
Plundered the chapels shalle be
The cloister is sacked, the altar is destroyed
Precious stone, noble jewels and gold
Now their holy treasures are on board
Kaple budou vypleněny,
klášter je vydrancován a oltář zničen.
Drahé kameny, vzácné šperky a zlato
leží nyní na palubách.
Lindisfarne - The priests are overrun
Lindisfarne - Calamity hath come
Shores are laid waste, saints to overtake
The storme of the northe hath begun
At Lindisfarne
Lindisfarne - Kněží prchají
Lindisfarne - Pohroma přišla!
Břehy zpustly, světci jsou polapeni.
Bouře ze severu se přihnala
na Lindisfarne.
[Solo: Lars/Both] [Sólo: Lars/oba]
Alcuin of York:
Lo, it is nearly 350 years that we and our fathers
have inhabited this lovely land, and never before
has such terror appeared in Britain as this we now
suffered from a pagan race...
Alcuin z Yorku:
Vida, je tomu už skoro 350 let, co my a naši otcové
obýváme tuto zemi, a nikdy předtím
nebyl v Británii takový teror, jaký jsme dnes
zakusili od té pohanské rasy.
They stepped on holy places with uncleaned feet
Dug up the altars and plundered all the treasures in the holy curch...
What should be expected for other places
When the divine judgement has not spared this holy place?
Pošlapali posvátnou půdu svýma nečistýma nohama,
rozbořili oltáře a ukradli poklady ze svatých kostelů.
Co se pak může stát jinde,
když božský rozsudek neušetřil tohle svaté místo?
Thy ravens up highe
One-eyed father, accept our offering
Let us not return without wealth and pride
Be our guidance on the stormy sea
Tví havrani vysoko na obloze...
Jednooký otče, přijmi naši oběť,
nenech nás vrátit se bez bohatství a cti,
buď naším vůdcem na rozbouřeném moři.
Lindisfarne - The priests are overrun
Lindisfarne - Calamity hath come
Shores are laid waste, saints to overtake
The storme of the northe hath begun
At Lindisfarne
Lindisfarne - Kněží prchají
Lindisfarne - Pohroma přišla!
Břehy zpustly, světci jsou polapeni.
Bouře ze severu se přihnala
na Lindisfarne.
"A furore Normannorum libera nos, Domine „Osvoboď nás od hněvu Seveřanů, Pane!“

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidala Caetrin

Je zde něco špatně?
Reklama

Northern Rage

Reklama

Stormwarrior texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.