Kecárna Playlisty
Reklama

Child of Fyre - text, překlad

playlist Playlist
Standing in your way, never born to obey
I'm the pain inside your heart, I'm the one you need to hate
Rebellious and wild, still the unwanted child
A past too hard to bear, oh why am I still alive
Stojící ve tvé cestě, nikdy nenarozen podřídit se
Jsem bolest ve tvém srdci, jsem ten, kterého musíš nenávidět
Vzpurný a divoký, pořád nechtěné dítě
Minulost příiš těžká na snesení, oh proč jsem pořád naživu
Your lies made me fight, made me stronger every night
You could never ever break me
But I regard how much you tried
This life seemed to be war, from the day on I was born
Guess I need to stand in battle
And so I'm screaming for more
Tvé lži mě donutily bojovat, udělaly mě každou noc silnějším
Nikdy mě nezlomíš
Ale vážím si jak moc jsi se snažil
Tento život se zdá být válkou, ode dne kdy jsem se narodil
Hádám, že musím stát v bitvě
A tak kříčím po více
I don't believe you saw the light
And I'm not alone, see the warriors unite
Nevěřím, že jsi viděl světlo
A nejsem sám, vidím sjednocené válečníky
Proud we will stand, together we'll fight
Children of fyre unite
Bound by the oath, foregather to strike
Until the last child of fyre will rise
Come and taste the flame...
Hrdí budeme stát, spolu budeme bojovat
Děti ohně spojené
Spoutaní přísahou, shromážděni k úderu
Dokud poslední dítě ohně nepovstane
Pojď a ochutnej plamen...
Fearless and bold, the assembly is to hold
Never yield or kneel in combat, our victory is foretold
Exalted and grand, the rebellion is at hand
And if it's not inside your bloode
You will never understand...
Nebojácní a smělí, shromáždění se drží
Nikdy neustoupit nebo pokleknout v boji, naše vítězství je předpovězeno
Vznešení a velkolepí, rebelie je po ruce
A pokud to není tvoje krev
Nikdy nepochopíš...
I don't believe you saw the light
And I'm not alone, see the warriors unite
Nevěřím, že jsi viděl světlo
A nejsem sám, vidím sjednocené válečníky
Proud we will stand, together we'll fight
Children of fyre unite
Bound by the oath, foregather to strike
Until the last child of fyre will rise
Come and taste the flame...
Hrdí budeme stát, spolu budeme bojovat
Děti ohně spojené
Spoutaní přísahou, shromážděni k úderu
Dokud poslední dítě ohně nepovstane
Pojď a ochutnej plamen...
Proud we will stand, together we'll fight
Children of fyre unite
Bound by the oath, foregather to strike
Until the last child of fyre will rise
Proud we will stand, together we'll fight
Children of fyre unite
Bound by the oath, foregather to strike
Until the last child of fyre will rise
Will you taste the flame...
Hrdí budeme stát, spolu budeme bojovat
Děti ohně spojené
Spoutaní přísahou, shromážděni k úderu
Dokud poslední dítě ohně nepovstane
Hrdí budeme stát, spolu budeme bojovat
Děti ohně spojené
Spoutaní přísahou, shromážděni k úderu
Dokud poslední dítě ohně nepovstane
Ochutnáš plamen....

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Thunder & Steele

Reklama

Stormwarrior texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.