Playlisty Akce
Reklama

Threadbare - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hold your breath and say goodbye - you never say a word
When you feel like your heart's gone wrong
When you feel like you've stayed too long... it's over
Letting go has let you down - just let me show you why
Every life is a chance to try
We can live like we both can't die
Zadrž dech a řekni sbohem - nikdy jsi neřekla ani slovo
Když máš pocit, že Tvé srdce je ukřivděné
Když máš pocit, že jsi zůstala příliš dlouho... to je konec
Opouštění Tě zklamalo - jen mi dovol ukázat Ti, proč
Každý život je šance zkoušet
Můžeme žít, jako bychom oba nemohli zemřít
Oh in all this time
I never wanted to destroy a dream come true
And in all this time
I never wanted to destroy someone like you
I want you to stay
So give me a sign - give me your hand - I'll take you home
Oh celou tuto dobu
Nikdy jsem nechtěl zničit splněný sen
A po celou tu dobu
Jsem nikdy nechtěl zničit někoho, jako jsi Ty
Chci, abys zůstala
Tak mi dej znamení - podej mi ruku - vezmu Tě domů
In the dark, we're all the same - we only seem alone
There's a place where we all must hide
There's a place that we lock from the inside... when it's over
Everything we ever were and everything we are
We will heal as the days roll by
Cause in the end... it's you and I
Ve tmě, jsme všichni stejní - jen vypadáme opuštěně
Tam je místo, kde se všichni musí skrývat
Tam je místo, které jsme zamkli zevnitř... když je po všem
Všechno, co jsme kdy byli, a všechno co jsme
Budeme se léčit, jak dny plynou
Protože na konci... jsi to Ty a já
Oh in all this time
I never wanted to destroy a dream come true
And in all this time
I never wanted to destroy someone like you
I want you to stay
So give me a sign - give me your hand - I'll take you home
Oh celou tuto dobu
Nikdy jsem nechtěl zničit splněný sen
A po celou tu dobu
Jsem nikdy nechtěl zničit někoho, jako jsi Ty
Chci, abys zůstala
Tak mi dej znamení - podej mi ruku - vezmu Tě domů
We are sewn inside the fabric that is holding us together
We can only pray that something so tragic will save us all
Will save us all - We are on our own again
We are on our own again
Jsme všití uvnitř tkaniny, která nás drží spolu
Oh in all this time
I never wanted to destroy a dream come true
And in all this time
I never wanted to destroy someone like you
And in all this time
I never wanted to destroy
A dream come true
And in all this time
I never wanted to destroy
Someone like you
Můžeme se jen modlit, že něco tak tragického nás všechny zachrání
Zachrání nás všechny - Jsme na to znova sami
Jsme na to znova sami
I want you to stay
So give me a sign
Give me your hand
I'll take you home
Oh, v celou tuto dobu
Nikdy jsem nechtěl zničit splněný sen
A po celou tu dobu
Jsem nikdy nechtěl zničit někoho, jako jsi Ty
A po celou tu dobu
Jsem nikdy nechtěl zničit
Splněný sen
A po celou tu dobu
Jsem nikdy nechtěl zničit
Někoho jako jsi Ty
We are on our own again Chci, abys zůstala
Tak mi dej znamení
Dej mi svou ruku
Vezmu Tě domů

Text přidala oxygen

Text opravila Alik

Video přidal chazz-

Překlad přidal chazz-

Překlad opravila Alik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Audio Secrecy

Reklama

Stone Sour texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.