Playlisty Kecárna
Reklama

Reborn - text, překlad

playlist Playlist
I am walking through your streets
I am looking in your windows
I am elemental now
You'll never even know I'm there
I am watching over you
I am living in the shadows
I am just a word to you, but I am very real and cold
Procházím vašimi ulicemi
Dívám se do vašich oken
Jsem teď součástí
Nebudete ani vědět, že jsem tam
Bdím nad vámi
Žiju ve stínech
Jsem pro vás jen slovo, ale jsem velmi skutečný a bezcitný
Bezcitný ke všemu tomu
Bezcitný k tomu jak se cítíte
Bezcitný k vaší ztrátě rozumu
Cold to all of this
Cold to how you feel
Cold to all your loose reason
Jsem všechno
Jsem cokoli
Jsem automatický
Jsem včerejšek
Jsem každodenní
Chystám se být...
I am everything
I am anything
I am automatic
I am yesterday
I am everyday
I am gonna be...
Jsem vše, co můžete vědět
Jsem vše, co jste zapomněli
Jsem teď tajemný
Nikdy jste nemohli znát mé jméno
Jsem oděn tragédií
Jsem již od navržení nesmrtelný
Jsem jen poslední, co odešel,
Ale jsem pořád tady a starý...
Starý a velmi silný
Starý jak se všichni cítíte
Starý jak celý svět kolem vás
I am all there is to know
I am all that you've forgotten
I am enigmatic now
You never even knew my name
I am dressed in tragedy
I am by design immortal
I am just the last one left
But I am always here and old...
Old and very strong
Old as all you feel
Old as all the world around you
Jsem všechno
Jsem cokoli
Jsem automatický
Jsem včerejšek
Jsem každodenní
Chystám se být...
Znovuzrozený (To je začátek něčeho)
Znovuzrozený (To je začátek něčeho)
Znovuzrozený (To je začátek něčeho)
Znovu... zrozený (To je začátek něčeho)
I am everything
I am anything
I am automatic
I am yesterday
I am everyday
I am gonna be...
Reborn (This is the start of something)
Reborn (This is the start of something)
Reborn (This is the start of something)
Re... born (This is the start of something)
Teď jsem jen tajemství
Jsem jen nejasná iluze
Jsem lež vámi říkaná, které sami nikdy nebudete věřit
Jsem šepot ve tmě
Jsem oběť a vrah
Jsem teď téměř připravený, ale vy trváte na tom, Že neexistuji
Že neexistuji
Že neexistuji
Že neexistuji
I am just a secret now
I am just a vague illusion
I'm a lie you tell yourself that you never truly did believe
I'm a whisper in the dark
I'm a victim and the killer
I am almost ready now, but you insist I don't exist
That I don't exist
That I don't exist
That I don't exist
That I don't exist
Jsem všechno
Jsem cokoli
Jsem automatický
Jsem včerejšek
Jsem každodenní
Chystám se být...
Znovuzrozený (To je začátek něčeho)
Znovuzrozený (To je začátek něčeho)
Znovuzrozený (To je začátek něčeho)
Znovu... zrozený (To je začátek něčeho)
I am everything
I am anything
I am automatic
I am yesterday
I am everyday
I am gonna be...
Reborn (This is the start of something)
Reborn (This is the start of something)
Reborn (This is the start of something)
Re...born (This is the start of something)
ZMRDE!
ZMRDE!
ZMRDE!
Motherfucker!
Motherfucker!
Motherfucker!

Text přidala Lenulka

Text opravila Alik

Videa přidali MissH, iveklevielk

Překlad přidala Lenulka

Překlad opravila Alik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Come What(ever) May

Reklama

Stone Sour texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.