Playlisty Kecárna
Reklama

Freeze Dry Seal - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My face is horrid and I'm constantly slouching
My place is lower so I'm constantly crouching
I don't believe it, I saw the man again
And he won't hear another word I say
Moje tvář je hrozná a já jsem stále lenivý
Mé místo je horší, takže jsem neustále skrčený
Já tomu nevěřím, že jsem viděl zase muže
A on nechce slyšet ani slovo, co říkám
I have delusions so I'm constantly shouting
I have compulsions so I'm constantly counting
I don't believe it, there goes my world again
And I don't understand a word I say
Mám přeludy, takže neustále křičím
Mám nutkání, takže pořád počítám
Já tomu nevěřím, že je to zase můj svět
A já nechápu slovo, co říkám
Just because I'm paranoid
It doesn't mean I'm not annoyed and
Just because I'm not prepared
It doesn't mean I'm not aware
Jen proto, že jsem paranoidní
Neznamená to, že nejsem naštvaný a
Jen proto, že nejsem připraven
Neznamená to, že si nejsem vědom
The smoke is infinite, I'm constantly panting
The truth is imminent, I'm constantly ranting
I don't believe it, I took a chance again
And people I don't know won't let it go
Kouř je nekonečný, já stále lapu po dechu
Pravdou je bezprostřední, já stále vykřikuju
Já tomu nevěřím, že jsem znovu vzal šanci
A lidi, nevím, to nenechají být
I've got some problems so I'm constantly bitching
I've got some rashes so I'm constantly itching
I don't believe it, forgot the pills again
I just woke up a million miles from home
Mám nějaké problémy, takže neustále nadávám
Mám nějaké vyrážky, takže mě vše svědí
Já tomu nevěřím, zase jesem zapomněl prášky
Jen jsem se probudil milion mil od domova
Just because I seem sedate
It doesn't mean I'm not irate and
Just because I'm not immune
It doesn't mean I'm scared of you
Jen proto, že vypadám klidnější
To neznamená, že nejsem rozzlobený a
Jen proto, že nejsem imunní
To neznamená, že mám z vás strach
Just because Jen proto, že
Just because I'm incomplete
It doesn't mean I'm obsolete
And just because I'm out of view
It doesn't mean I'm not like you
Jen proto, že jsem neúplný
To neznamená, že jsem zastaralý
A právě proto, že tak vypadám
To neznamená, že nejsem jako ty
No, not like you
No, not like you
No, not like you
No, not like
Ne, ne jako Ty
Ne, ne jako Ty
Ne, ne jako Ty
Ne, jako...

Text přidala annihilation

Video přidala ellai

Překlad přidal chazz-

Překlad opravila Alik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Come What(ever) May

Reklama

Stone Sour texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.