Playlisty Kecárna
Reklama

Stolen Car - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Late at night in summer heat. Expensive car, empty street
There's a wire in my jacket. This is my trade
It only takes a moment, don't be afraid
I can hotwire an ignition like some kind of star
I'm just a poor boy in a rich man's car
So I whisper to the engine, flick on the lights
And we drive into the night
Pozdě v noci v letním horku. Drahé auto,prázdná
ulice
V mé bundě je drát. Tohle je můj kšeft.
Zabere to jen chvilku, neměj strach
Umím nastartovat auto pomocí drátů jako nějaká hvězda
Jsem jenom chudý chlapec v autě bohatého muže
Tak šeptám motoru, nahodit světla
A řítíme se nocí
Oh the smell of the leather always excited my imagination
And I picture myself in this different situation
I'm a company director, two kids and a wife
I get the feeling that there's more to this one's life
There's some kind of complication, he tells her he's alone
Spends the night with his lover, there's a trace of her cologne
And the words of his mistress, as she whispers them so near
Start ringing in my ear
Oh, vůně kůže vždy nabudí mou
představivost
A představuji si sám sebe v téhle jiné situaci
Jsem ředitel společnosti, dvě děti a manželka
Začínám pocit, že je něco navíc v životě tohohle člověka
Je tu nějaká komplikace, říká jí, že je sám
Tráví noc se svou milenkou, je tu stopa jejího parfému
A slova jeho milenky, protože mu je šeptá tak blízko
Začínají zvonit v mém uchu
Please take me dancing tonight I've been all on my own
You promised one day we could its, what you said on the phone
I'm just a prisoner of love always hid from the light
Take me dancing, please take me dancing tonight
Prosím vezmi mě dnes večer tančit, jsem na to pořád sama
Slíbil jsi, že jednou bychom mohli, to jsi říkal po telefonu
Jsem pouhý vězeň lásky, vždy skryta před světlem
Vezmi mě tančit, prosím, vezmi mě tančit dnes večer.
I imagine his wife, she don't look nothing like a fool
She picks the kids up form some private school
She remembers what he told her, he was late and worked alone
But there's more than a suspicion in this lingering cologne
And the kid's just won't be quiet and she runs a traffic light
And she drives into the night
Představuji si jeho ženu, vůbec nevypadá jako hlupák
Vyzvedává děti z nějaké soukromé školy
Pamatuje si, co jí řekl, přišel pozdě a pracoval sám
Ale je tu více než podezření z toho nemizejícího parfému
A děti prostě nechtějí být zticha a ona projíždí světla
A uhání do noci
Please take me dancing tonight I've been all on my own
You promised one day we could it's what you said on the phone
I'm just a prisoner of love always hid from the light
Take me dancing, please take me dancing tonight

Prosím vezmi mě dnes večer tančit, jsem pořád sama
Slíbil jsi, že jednou bychom mohli, to jsi říkal po telefonu
Jsem pouhý vězeň lásky, vždy skryta před světlem
Vezmi mě tančit, prosím, vezmi mě tančit dnes večer.
So here am I in a stolen car at a traffic light
They go form red to green and so I just drive into the night

Tak tady jsem. Stojím s ukradeným autem na světlech
Přecházejí z červené na zelenou a tak prostě jedu do noci
Please take me dancing tonight I've been all on my own
You promised one day we could it's what you said on the phone
I'm just a prisoner of love always hid from the light
Take me dancing, please take me dancing tonight
Prosím vezmi mě dnes večer tančit, jsem na to pořád sama
Slíbil jsi, že jednou bychom mohli, to jsi říkal po telefonu
Jsem pouhý vězeň lásky, vždy skryta před světlem
Vezmi mě tančit, prosím, vezmi mě tančit dnes večer.

Text přidala sestysmysl

Video přidala sestysmysl

Překlad přidal Gisoreux

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Duets

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.