Playlisty Kecárna
Reklama

Russians - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

In Europe and America
There's a growing feeling of hysteria
Conditioned to respond to all the threats
In the rhetorical speeches of the Soviets
V Evropě i Americe
roste pocit hysterie
podmíněný reakcí na všechny hrozby
v řečnických větách Sovětů
Mister Kruschev said, "We will bury you"
I don't subscribe to this point of view
It'd be such an ignorant thing to do
If the Russians love their children too
Pan Chruščov řekl "pohřbíme vás"
Já nesouhlasím s jeho názorem
Měl bych takové věci ignorovat
pokud rusové mají také rádi své děti.
How can I save my little boy
From Oppenheimer's deadly toy?
There is no monopoly of common sense
On either side of the political fence
Jak mám chránit svého malého chlapce
Před Oppenheimerovou smrtící hračkou
Neexistuje monopol na zdravý rozum
ani na jedné straně politického plotu
We share the same biology
Regardless of ideology
Believe me when I say to you
I hope the Russians love their children too
Jsme biologicky stejní
Bez ohledu na ideologii
Věřte mi když říkám
že rusové mají také rádi své děti.
There is no historical precedent
To put the words in the mouth of the president?
There's no such thing as a winnable war,
It's a lie we don't believe anymore
není žádný historický precedens
pro pár slov z úst prezidenta
Není nic jako vyhratelná válka
už dávno nevěříme na lži
Mister Reagan says, "We will protect you"
I don't subscribe to this point of view
Believe me when I say to you
I hope the Russians love their children too
Pan Raegan řekl "budeme vás chránit"
Já nesouhlasím s jeho názorem
Věřte mi když říkám
že rusové mají také rádi své děti.
We share the same biology
Regardless of ideology
What might save us, me and you,
Is if the Russians love their children too
Jsme biologicky stejní
Bez ohledu na ideologii
Věřte mi když říkám
že rusové mají také rádi své děti.

Text přidala Bybyna

Text opravila Angelique

Video přidala MsDudy

Překlad přidala Laura

Překlad opravila Karitsa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Dream Of The Blue Turtles

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.