Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

The Inescapable Truth - text, překlad

I take nothing for granted
No guarantees
Choosing my future
Living today

Are you being the miracle?
Or waiting for someone else?
Decide what you want
And do it right away

"If this would be your last day alive,
would you want to do what you're about to do today?"

Listen up
The time is precious
Make no excuse
It's now or never

When the moon is high
And the night grows cold
You lie there
Thinking
About the things you missed

And it all comes down
To yourself in the end
What kept you
From living
The life you wish you had

Somebody told somebody else
They were their favorite waste of time
Why waste the time in the first place?
The only time you've got
The only life you'll live

It's ticking
Slowly
But ever faster
Oblivion awaits us in the end
But the road is longer than you think

Denying
Your own truth
You're only hurting yourself
In the end you'll regret
Not living

"You keep saying your real life hasn't started yet,
But the truth is, you've been alive all along.
This moment is your only chance,
What are you waiting for? Move!"

Again you feel it burn
The fire in your soul
Soaring
Making
You wish you dared

Though it's not too late
You don't know what to do
Don't think
Just act
Your future is at stake

When the moon is high
And the night grows cold
You lie there
Thinking
About the things you missed

And it all comes down
To yourself in the end
What kept you
From living
The life you wish you had

This world is but a dream
And you are but a thought
A lie
A myth
To be condemned

But even if that time
Has never been so real
You can
Withstand
And live your life

Text přidala klaudia005

Video přidala klaudia005

Nič neberiem ako samozrejmosť
žiadne záruky
Výber svoju budúcnosť
život dnes

Vy ste ten zázrak?
Alebo čakať na niekoho iného?
Rozhodnúť, čo chcete
A to hneď

"Ak by to mal byť váš posledný deň nažive,
čo by ste chceli robiť alebo čo sa chystáte urobiť dnes? "

Počúvajte
Čas je drahý
Urobiť neospravedlnenie
Je to teraz alebo nikdy

Keď je mesiac vysoko
A noc za studena rastie
Môžete ležať
Premýšľať
O veciach, na ktoré ste zabudli

A to všetko príde
Na seba v konci
Čo ťa zdržalo
Z živých
Život si prajete mať vás

Niekto povedal niekto iný
Bola to ich obľúbená strata času
Prečo strácať čas na prvom mieste?
Jediný prípad, kedy máte
Jediný život, budete žiť

Je to označením
Pomaly
Ale stále rýchlejšie
Zabudnutie nás čaká na konci
Ale cesta je dlhšia, než si myslíte

Popieranie
Vaše vlastná pravda
Ste len bolesť seba
Na konci budete ľutovať
nežijú

"Stále hovorím váš skutočný život sa ešte nezačal,
Ale pravdou je, že ste bol celý čas nažive.
Tento okamih je vaša jediná šanca,
Čo čakáš? Rob! "

Opäť máte pocit, že horí
Oheň v duši
Stúpajúci
Tvorba
Prajete si dovoliť

Hoci to nie je príliš neskoro
Neviete, čo robiť
Nemyslite si, že
Správaj
Vaša budúcnosť je v stávke

Keď je mesiac vysoko
A noc za studena rastie
Môžete ležať
Premýšľať
O veciach, na ktoré ste zabudli

A to všetko príde
Na seba v konci
Čo ťa zdržalo
Z živých
Život si prajete mať vás

Tento svet je len sen
A vy ste, ale myšlienka
Lož
Mýtus
Ak chcete byť odsúdený

Ale aj keby toho času
Nikdy nebolo tak skutočné
môžete
vydržať
A žiť svoj život

Překlad přidala klaudia005

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.