Playlisty Kecárna
Reklama

Married To The Noise - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I found a place to belong so I went all in
I walked right in the mouth of it and never looked back again
The only thing that remains through the loss and the pain
As for me there was no other choice
I’m married to the noise
Našel jsem místo, kam patřím tak jsem hned šel
Vešel jsem tomu přímo do pusy a nikdy se nepodíval zpátky
Jediná věc, která zbývá i přes ztrátu a bolest
Pro mě nebyla jiná možnost
Jsem ženatý s hlukem
We’ve been pushed to the side while the fake walk the line
I've seen it all my life
You praise what is weak and keep carrying on
You cannot kill my will to belong
Byli jsme odstrčeni ke straně, zatímco faleš jde v řadě
Viděl jsem to celý život
Velebíš to, co je slabé a stále pokračuje dál
Nemůžeš zabít mojí vůli patřit
What's inside me still pushes on To, co je uvnitř mě stále tlačí
I don’t care if you can’t see what I see. I’m still here. No, I don't care
I never needed a reason. Yeah, I'm still here
Je mi jedno, jestli nevidíš to, co já
Jsem pořád tady, ne, je mi to jedno
Nikdy jsem nepotřeboval důvod
Jo, pořád jsem tady
Through and through
This has always been my truth
And it can’t be killed
So I won’t let you crush what we built
Lost on you
Somewhere along the line you forgot
What this meant to all of us
And I’ve had enough
Skrz na skrz
Tohle vždycky byla moje pravda
A já nemůžu být zabit
Takže tě nenechám zničit to, co jsme postavili
Ztracený v tobě
Někde poděl řady jsi zapomněla
Co to pro nás všechny znamenalo
A já měl dost
I don’t care if you can’t see what I see. I’m still here. No, I don't care
I never needed a reason. Yeah, I'm still here
So keep rolling your eyes. I’d rather be dead than settle with your way of life. So I don't care what you think about me. Yeah, I'm still here
Je mi jedno, jestli nevidíš to, co já
Jsem pořád tady, ne, je mi to jedno
Nikdy jsem nepotřeboval důvod
Jo, pořád jsem tady
Tak dál protáčej oči, radši bych byl mrtvý, než abych se usadil tým stylem života, takže je mi jedno, co si o mně myslíš, jo, jsem pořád tady
Through the loss and the pain
The only thing that remains
And I was finally heard through the pain of my voice
As for me there was no other choice
I přes ztrátu a bolest
Jediná věc, která zůstává
A já jsem konečně slyšel přes bolest mého hlasu
Pro mě nebyla jiná možnost
I don’t care if you can’t see what I see. I’m still here. No, I don't care
I never needed a reason. Yeah, I'm still here
So keep rolling your eyes. I’d rather be dead than settle with your way of life. So I don't care what you think about me. Yeah, I'm still here
Je mi jedno, jestli nevidíš to, co já
Jsem pořád tady, ne, je mi to jedno
Nikdy jsem nepotřeboval důvod
Jo, pořád jsem tady
Tak dál protáčej oči, radši bych byl mrtvý, než abych se usadil tým stylem života, takže je mi jedno, co si o mně myslíš, jo, jsem pořád tady
The only thing that remains through the loss and the pain
As for me there was no other choice
I’m married to the noise
Jediná věc, která zůstává přes ztrátu a bolest
Pro mě nebyla jiná možnost
Jsem ženatý s hlukem

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala UnseenLucy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

True View

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.