Kecárna Playlisty
Reklama

It Starts With Me - text, překlad

playlist Playlist
Take a step back! How can this be?
So much begging and pleadin' with no one listenin'
Take a breath now and think of what this really means!
This is my understandin'!
That the life I lead does not belong to me!
Krok vzad! Jak je to možné?
Tolik žebrání a prošení, jenž nikdo neposlouchá
Nadechni se a zamysli, co to vlastně znamená
Tohle je mé chápání.
Že tento život, který vedu, nepatří ke mě.
It starts with me (oh-oh-oh-oh-oh-oh)
It starts with me (oh-oh-oh-oh-oh-oh)
It starts with me (oh-oh-oh-oh-oh-oh)
It starts with me (oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Začíná to se mnou (oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Začíná to se mnou (oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Začíná to se mnou (oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Začíná to se mnou (oh-oh-oh-oh-oh-oh)
In a world where doin' what's right
Has been pushed from the mind
And forced underground
Into back alleys, and places of abandon
What choice do we have?
Tell me! What choice do we have?
What choice do I have?!
What choice do I have?!
But to force my own hand!
Ve světě, kde děláš to,co je správné
Byl vytlačen z mysli
A nucené podzemí
V uličkách a opuštěných místech
Co jiného máme?
Pověz! Co jiného máme?
Co jinéh máme?!
Co jiného máme?!
Ale přinutím svou vlastní ruku!
Each human being, it doesn't matter
whether he's a Politician, or a business man or a...
Just an ordinary person like me, in the street
We should all be, as a human being to realize the enormous
Suffering, misery, confusion there is in the world
And it's our responsibility to change all that
Každá lidská bytost, na tom nezáleží
Ať už je to politik, nebo obchodník, nebo...
Prostě obyčejný člověk jako já, v ulici
Měli bychom všichni být, jako lidi si uvědomit obrovské
Utrpení, bídu, zmatek, který je ve světě
A odpovědnost za to to všechno změnit..

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala kakxy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Disobedient

Reklama

Stick To Your Guns texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.