Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Her name is amber
She has eyes like her mother
She's beautiful and bright the whole worlds in front of her
She has a smile that could end a war
Yet no one wants her and she has nothing to care for
Shes only 14 and she thinks
Why is the weight of the world crashing down on me
Cause as of late the sun doesn't seem to shine so bright
And the place where my heart once was has lost its fight
Její jméno je Amber
Má oči jako její matka
Je krásná a celý jasný svět je před ní
Má úsměv, který může skončit válku
Přesto nikdo ji nechce a ona se o nic nestará
Je jí teprve 14 a myslí si
Proč všechna tíha světa padá dolů, na mě?
Příčina je jak pozdní slunce, nezdá se, že svítí tak jasně
A to místo, kde moje srdce bylo, ztratilo svůj boj
She's on her own
And as she's braves her storm
All alone
Je na vlastní pěst
Když statečně brání bouři
Sama
She screams oh
I've had enough please make this go
This sea is rough and I'm drowning slow
Her mind numbing pain has her lost in the undertow
I just wish she knew she didn't have to be alone
Řve oh
Měl jsem dost, prosím, běžte to zkontrolovat
Tohle moře je surové a já se pomalu topím
Její mysl-otupující bolest-ji ztratila v spodním protiproudu
Jen bych si přál vědět, že ona v tom není sama
You don't have to be alone
You're not alone
You're not alone
Nemůžeš být sama
Nejsi sama
Nejsi sama
Her arms are locked in the devils chains
And her heart, broken and trapped in a steel cage.
She can't catch her breath as she chokes on the pain
So she brings her pain to the surface of her skin.
Její ruce jsou uzamčeny ďábelskými řetězy
A její srdce, zlomené a v pasti v ocelové kleci.
Nemůže chytit dech, když dusí svou bolest
Tak přenese svou bolest na povrch kůže.
Your frozen agony burns you. Can't even begin to know
The nightmare that you've been through.
Only you can break the cycle that plagues you
There is a light you just have to see it through.
Tvoje zmrazená muka tě pálí. Nemůžeš ani začít vědět.
Noční můra, kterou jsi prošela
Jedině ty můžeš zlomit ten kruh, který tě trápí.
Tam je světlo, kterým je vidět skrz.
She's on her own
And as she's braves her storm
All alone
Je na vlastní pěst
Když statečně brání bouři
Sama
She screams oh
I've had enough please make this go
This sea is rough and I'm drowning slow
Her mind numbing pain has her lost in the undertow
I just wish she knew she didn't have to be alone
Řve oh
Měl jsem dost, prosím, běžte to zkontrolovat
Tohle moře je surové a já se pomalu topím
Její mysl-otupující bolest-ji ztratila ve spodním protiproudu
Jen bych si přál vědět, že ona v tom není sama
She screams oh
I've had enough please make this go
This sea is rough and I'm drowning slow
Her mind numbing pain has her lost in the undertow
But braves her storm
You are not alone
Řve oh
Měl jsem dost, prosím, běžte to zkontrolovat
Tohle moře je surové a já se pomalu topím
Její mysl-otupující bolest-ji ztratila v spodním protiproudu
Ale statečně brání její bouři
Nejsi sama

Text přidala kakxy

Video přidala kakxy

Překlad přidala kakxy

Překlad opravila kakxy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Hope Division

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.