Kecárna Playlisty

Father And Son - text, překlad

playlist Playlist
Father:
It's not time to make a change
Just relax, take it easy
You're still young, that's your fault
There's so much you have to know
Find a girl, settle down
If you want you can marry
Look at me, I am old, but I'm happy
Otec:
Není čas na změnu
Jen se uvolni, ber to s nadhledem
Jsi ještě mladý, to je tvoje vina
Je toho tolik, co bys měl vědět
Najdi si dívku, usaď se
Jestli chceš, můžeš se oženit
Podívej se na mě, jsem starý, ale jsem šťastný
I was once like you are now
And I know that it's not easy
To be calm when you've found
Something going on
But take your time, think a lot
Why, think of everything you've got
For you will still be here tomorrow
But your dreams may not
Taky jsem byl takový, jaký jsi ty teď
A vím, že to není snadné
Mlčet, když zjistíš
Že se něco děje
Ale udělej si čas, hodně přemýšlej,
Proč, přemýšlej o všem, co máš
Pro tebe tady vždy bude zítřek
Ale tvé sny možná ne

Son:
How can I try to explain?
When I do he turns away again
It's always been the same, same old story
From the moment I could talk
I was ordered to listen
Now there's a way
And I know that I have to go away
I know I have to go

Syn:
Jak to můžu zkusit vysvětlit
Protože, když to udělám, on se znovu odvrátí
Je to vždy stejné, stejný starý příběh
Od chvíle, kdy jsem mohl mluvit
Jsem měl přikázáno poslouchat
Teď existuje způsob
A já vím, že musím jít pryč
Vím, že musím jít

Father:
It's not time to make a change
Just sit down, take it slowly
You're still young, that's your fault
There's so much you have to go through
Find a girl, settle down
If you want you can marry
Look at me, I am old, but I'm happy

Otec:
Není čas na změnu
Jen se uvolni, ber to s nadhledem
Jsi ještě mladý, to je tvoje vina
Je toho tolik, čím si musíš projít
Najdi si dívku, usaď se
Jestli chceš, můžeš se oženit
Podívej se na mě, jsem starý, ale jsem šťastný

(Son:)
(Away away away)
(I know I have to make this decision alone - no)

(Syn:)
(Pryč, pryč, pryč)
(Já vím, že se musím rozhodnout sám - ne)

Son:
All the times that I cried
Keeping all the things I knew inside
It's hard, but it's harder to ignore it
If they were right, I'd agree
But it's them, they know not me
Now there's a way
And I know that I have to go away
I know I have to go

Syn:
Pokaždé, když jsem plakal
Držíc všechno, co jsem věděl, v sobě
Bylo to těžké, ale je těžší to ignorovat
Kdyby měli pravdu, souhlasil bych
Ale to oni vědí, ne já
Teď existuje způsob
A já vím, že musím jít
Já vím, že musím jít

(Father:)
(Stay stay stay)
(Why must you go)
(And make this decision alone?)

(Otec:)
(Zůstaň, zůstaň, zůstaň)
(Proč musíš jít)
(A rozhodnout se sám?)

Text přidala Lucie/e

Text opravila barnajka

Videa přidali sindik, peate

Překlad přidala Sheeni

Překlad opravila barnajka


The Very Best Of Cat Stevens

Cat Stevens texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.