Playlisty Kecárna
Reklama

The Ostrich - text, překlad

playlist Playlist
We'll call you when you're six years old
And drag you to the factory
To train your brain for eighteen years
With promise of security
But then you're free
And forty years you waste to chase the dollar sign
So you may die in Florida
At the pleasant age of sixty nine
Zavoláme Tě až budeš šest let starý
A odvlečem Tě do fabriky
Cvičit tvůj mozek po 18 let
S příslibem bezpečí
Ale dřív než seš volný
A čtyřicet let promarníš honbou za označením dolaru
Tak můžeš zemřít na Floridě
V příjemném věku šedesáti devíti
The water's getting hard to drink
We've mangled up the country side
The air will choke you when you breathe
We're all committing suicide
But it's alright
It's progress folks keep pushin' till your body rots
Will strip the earth of all it's green
And then divide her into parking lots
Voda se stává těžkou k pití
Rozsekaly sme venkovskou krajinu
Vzduch Tě bude dusit když dýcháš
My všichni se dopouštíme sebevraždy
Ale to je vše v pořádku
To pokrok lidí tlačí dokud tvoje tělo nezhnije
Stáhne ze země všeho zelené
A rozdělí ji na parkovací místa
But there's nothing you and I can do
You and I are only two
What's right and wrong is hard to say
Forget about it for today
We'll stick our heads into the sand
Just pretend that all is grand
Then hope that everything turns out ok
Ale není nic, co Ty a Já můžem udělat
Ty a Já jsme jen dva
Co je správné a co špatné, těžko říct
Pro dnešek na to zapomeňte
Strčíme naše hlavy do písku
Budem jen předstírat že je to všechno skvělé
Doufat že se všechno venku v ok otočí
You're free to speak your mind my friend
As long as you agree with me
Don't criticize the father land
Or those who shape your destiny
'Cause if you do
You'll lose your job your mind and all the friends you knew
We'll send out all our boys in blue
They'll find a way to silence you
Jseš volný vyjádřít svůj názor můj příteli
Tak dlouho, jak se mnou budeš souhlasit
Nekritizujt otce zemi
Nebo Ty co formují tvůj osud
Protože jestli to uděláš
Ztratíš svoji práci svoji mysl a všechny přátele co znals
Pošleme li všechny naše chlapce do nebe
Oni najdou cestu jak Tě umlčet
But there's nothing you and I can do
You and I are only two
What's right and wrong is hard to say
Forget about it for today
We'll stick our heads into the sand
Just pretend that all is grand
Then hope that everything turns out ok
Ale není nic, co Ty a Já můžem udělat
Ty a Já jsme jen dva
Co je správné a co špatné, těžko říct
Pro dnešek na to zapomeňte
Strčíme naše hlavy do písku
Budem jen předstírat že je to všechno skvělé
Doufat že se všechno venku v ok otočí

Text přidala Raduwa

Video přidal Mlhos

Překlad přidal nightwolf

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Steppenwolf

Reklama

Steppenwolf texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.