Playlisty Kecárna
Reklama

That's When You Came In - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Every night I'd party till I was stupid stumbling drunk
And the walls were drenched in vomit spit
And other peoples spunk
And an endless line of 18 year old stripper druggie whores
Would be winding to my bunk
From right outside the tour bus doors
But I couldn't help but want
For something just a little more
Každou noc jsem pařil, dokud jsem nebyl blbý klopýtající se ožrala
A zdi byly nasáklé zvratky, plivanci
A spermatem ostatních
A nekonečná řada 18 ůetých striptérských drogových děvek
By se vlnila k mmému lůžku
Přímo ze dveří tourbusu
Ale nemohl jsem si pomoct, ale chtěl jsem
Něco trošičku více
That's when you came in and blew me
That's when you came in and blew me
That's when you came in and blew me away
Tehdy jsi vešla a vykouřila mě
Tehdy jsi vešla a vykouřila mě
Tehdy jsi vešla a úplně mě odrovnala
I was looking for a woman, more beautiful than most
And not just in the retouched facebook selfies that they post
Who'd refrain from talking only of herself when in my bed
Not that I'd ever consider it, but someone I could wed
I needed someone just like me, but I got idiots instead
Hledal jsem ženu, krásnější než většina
A jenom na retušovaných selfíčkách, která dávají na facebook
Která by se zdržela mluvení pouze o sobě, když by byla v mé posteli
Ne že bych to někdy zvážil, ale někoho koho bych si vzal
Potřeboval jsem někoho jako já, ale místo toho jsem dostal idioty
That's when you came in and blew me
That's when you came in and blew me
That's when you came in and blew me away
Tehdy jsi vešla a vykouřila mě
Tehdy jsi vešla a vykouřila mě
Tehdy jsi vešla a úplně mě odrovnala
Of all the girls I've ever known
You showed me things nobody else could show me
It doesn't matter where you go
You'll always be the one I want to blow me
Cause you blow me away!
Ze všech holek co jsme kdy poznal
Ukázla jsi mi věci, jaké nikdo jiný mi nemohl ukázat
Nezáleží kam půjdeš
Vždy budeš ta, u které budu chít ať mě vykouří
Protože ji mě úplně odrovnala!
I was ready to retire, maybe move to Mexico
One too many rockers parties, one too many skanky hoes
After all the critics said, our debut record was our peak
Now I couldn't hit the high notes
Sometimes I couldn't even speak
But the band had dates in Germany
For just another week
Byl jsem připravený odejít do důchodu, možná se přestěhovat do Mexika
Přílš mnoho rockových pátry, příliš mnoho špinavých děvek
Koneckonců všichni kritici, řekli, že naše debutová nahrávka byla nšim vrrcholem
Teď nemůžu vyzpívat vysoké tóny
Někdy nemůžu ani mluvit
Ale kapela má termíny v Německu
Na další týden
That's when you came in and blew me
That's when you came in and blew me
That's when you came in and blew me away
Tehdy jsi vešla a vykouřila mě
Tehdy jsi vešla a vykouřila mě
Tehdy jsi vešla a úplně mě odrovnala
That's when you came in and blew me
That's when you came in and blew me
That's when you came in and blew me away
Tehdy jsi vešla a vykouřila mě
Tehdy jsi vešla a vykouřila mě
Tehdy jsi vešla a úplně mě odrovnala
You blew me away
You blew me away
You blew me away
Úplně jsi mě odrovnala
Úplně jsi mě odrovnala
Úplně jsi mě odrovnala

Text přidala Driane95

Video přidala Driane95

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lower the Bar

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.