Playlisty Kecárna
Reklama

Pussy Ain't Free - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Don't need a certified public acountant
To run the numbers on my dick and balls
Don't need to look at every Amex statement
Already know I'm getting charged for the booty calls
Nepotřebuji certifikovaného veřejného účetního
Aby psal čísla na moje péro a koule
Nepotřebuji se dívat na každé vyúčtování Amexu
Už vím, že jsem účtovaný za to, když si zavolám holku na noc
Don't need a history of my transactions
To know the piper's going to get her due
It won't be long if there's a missing payment
She'll come for me like she's coming for you
Nepotřebuji historii svých transakcí
Abych věděl, že ona dostane svůj dluh
Nebude to trvat dlouho pokud tma chybí platba
Přijde si pro mě, stejně jako si přijde pro tebe
Pussy ain't free, let me tell you, brother!
You'll pay for that shit one way or another!
Kundička není zadarmo, dovol mi ti to říct bratře!
Zaplatíš za to tak jako tak!
She'll make you pay when you're out with your buddies
For every text that you choose to ignore
When you return, interrogation
Your dick is going on the waterboard!
Donutí tě zaplatit když jsi venku s parťákama
Za každou zprávu, kterou jsi se rozhodl ignorovat
Když se vrátíš, výslech
Tvé péro míří na waterboarding
Pussy ain't free, let me tell you, brother!
(Everybody pays, word to your mother)
You'll pay for that shit one way or another!
(Everybody pays one way or another)
Kundička není zadarmo, dovol mi ti to říct bratře!
(Každý zaplatí, slovo pro tvou matku)
Zaplatíš za to tak jako tak!
(Každý zaplatí tak jako tak)
This is not a choice you have that's only in your head
And when you're getting the 3rd degree
You'll remember what I said
Oh yeah cause p-p-pussy ain't free, boy, no
Tohle není volba, kterou máš, co je ve tvé hlavě
A když se dostaneš na 3. stupeň
Budeš si pamatovat co jsem řekl
Oh yeah, páč ku-ku-kundička není zadarmo, chlapče ne
Pay with your gray hair and every wrinkle
Pay with a heart attack or maybe a stroke
Maybe you'll understand on your deathbed
The price of pussy, it ain't a joke!!
Zaplatíš každým šedivým vlasem a každou vráskou
Zaplatíš infarktem nebo možná mrtvicí
Možná pochopíš na své smrtelné posteli
Cena kundičky, to není vtip!!
Pussy ain't free, let me tell you, brother!
(You'll pay for that shit one way or another)
Pussy ain't free, let me tell you, mister!
(Baby, let me taste every single sister)
Pussy ain't free, everyone knows
Pussy ain't free, let me tell you, brother!
Kundička není zadarmo, dovol mi ti to říct bratře!
(Zaplatíš za to tak jako tak!)
Kundička není zadarmo, dovol mi ti to říct mistře
(Zlato nechej mě ochutnat úplně každou sestru)
Kundička není zadarmo, to každý ví
Kundička není zadarmo, dovol mi ti to říct bratře!
This is not a choice you have, it's only in your head
This is not a choice you have, it's only in your head
Tohle není volba, kterou máš, co je ve tvé hlavě
Tohle není volba, kterou máš, co je ve tvé hlavě

Text přidala Driane95

Video přidala Driane95

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil MajorLorne

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lower the Bar

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.