Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

Hello? Hello, is anyone home?
Hatchworth? Spine? Rabbit? Peter?
Where is everyone?
Beebop? QWERTY?

Sleep mode interrupted
QWERTY online
Sensors indicate android presence
Subject: GG the Giraffe
Calculating communication algorithms

Sup?
Oh hey QWERTY, where did everyone go?
The guys were supposed to come to my recital
I was gonna belch the entire score to Cats!
Wow, I can see why no one would come to that
Man, what do you know anyway?
I know that I would rather wipe my entire hard drive than go to your recital
Whatever, your simplistic hardware can't appreciate my musical genius anyway
You're in the presence of the next big starlet
My data suggests otherwise
Calculating

Yep, the calculations are true
You're awful, just awful
Please do not ever perform again
Why you little d-!

GG! GG!
Steve!
Oh, what's the deal, GG?
I went to your recital but you weren't there
I was gonna perform, but nobody showed up
Well, I showed up, didn't I just say I showed up?
How can you say nobody showed up when I just showed up?
How about I show you up right now, you showed up-

Get it together, man
I'm sorry, thank you, QWERTY
I've just been going a little nuts house-sitting by myself
While Peter and the family are out of town and the robots are travelling through space
What? Exposition? Robots? Space? And they didn't invite me?
Well, they said it was some kind of musical space adventure trip
And they only needed robots that could handle the rigors of musical space travel
What? I'm a perfect musical space-ready robot!

I don't know, GG
Can you survive in zero oxygen environments?
Yes
Can you withstand over 2 gs of gravity without passing out?
Yes
Do you have heat shields?
Yes
Retro rockets?
Yes
Solar sails?
Yes
Fuel cells?
Yes
Cool racing stripe decals?
Yes
Can you spontaneously summon musical accompaniment
To play along to the arbitrary lyrics that will no doubt issue forth from your mechanical maw?
Can I!

Text přidal Sigur

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Haló? Haló, je někdo doma?
Hatchworthe? Spine? Rabbite? Petere?
Kde jsou všichni?
Beebope? QWERTY?

Režim spánku byl přerušený
QWERTY online
Senzory indikují přítomnost androidu
Věc: GG Žirafa
Vypočítávám komunikační algoritmy

Supe?
Oh, hey, QWERTY, kam všichni šli?
Hoši měli přijít na mou přednášku
Chtěl jsem vykrkat dosavadní skóre Koček!
Wow, můžu vidět, jak by nikdo nepřišel
Člověče, co bys udělal?
Vím, že bys radši vymetl můj pevný disk než šel na mou recitaci
Cokoliv, tvůj jednoduchý hardware nemůže ocenit mého hudebního génia
Jsi přítomnost další velké hvězdnice
Moje data nabízí jiný
Výpočet

Yep, výpočty jsou pravdivé
Jsi hroznej, jen hroznej
Prosím, nikdy ho znovu neprováděj
Proč, ty malý d-!

GG! GG!
Steve!
Oh, jaká je dohoda, GG?
Přišel jsem na tvou recitaci, ale nebyl jsi tam
Hodlal jsem vystupovat, ale nikdo se neukázal
No, já se ukázal, neřekl jsem, že jsem se ukázal?
Jak můžeš říct, že se nikdo neukázal, když jsem se ukázal?
Co třeba, že ses ukázal až teď, ukázal ses -

Dej si to dohromady, člověče
Je mi líto, díky ti, QWERTY
Šel jsem do malého ořechového domu, seděl jsem tam sám
Zatímco Peter a rodina byla venku ve městě a roboti cestovali vesmírem
Co? Expozice? Roboti? Vesmír? A nepozvali mě?
No, řekli že je to trošku muzikální vesmírný dobrodružný výlet
A potřebovali jen roboty, kteří by mohli zvládnout zuřivost muzikálního vesmírného cestování
Co? Jsem perfektní vesmírný připravený robot!

Nevím, GG
Dokážeš přežít v prostředí s nulovým kyslíkem?
Ano
Dokážeš ustát přes 2gs gravitace bez prochází?
Ano
Máš štíty proti teplu?
Ano
Retro rakety?
Ano
Solární plachty?
Ano
Palivové články?
Ano
Chladné pastelové obtisky?
Ano
Umíš spontánně vyvolat hudební doprovod
Který by hrál během libovolných textů, které se bezpochyby dostanou z tvého mechanického bachoru?
Ano

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.