Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist

There’s a world out there, there’s a world out there, there’s a world out there waiting for you
Tam venku je svět, tam venku je svět
Tam venku je svět, co na tebe čeká
Would you believe me if I told you a satellite paid me a visit (No)
A round metal mound with a telescope eye a tear trickled down as he told me his story
His tale was a blur, I couldn’t make out the words, I said, “Slow down, begin at the beginning, and, start with your name.”
Věřil bys mi, kdybych ti řekl, že mi satelit zaplatil za návštěvu (Ne)
Kulatý kovový kopec s dalekohledem a slzou mi vyprávěl svůj příběh
Jeho příběh byl rozmazaný, nemohl jsem mu věřit ta slova, řekl jsem "Zpomal, začni od začátku a začni svým jménem"
Start with your name
W.I.N.K.: My name is W.I.N.K. the Satellite, mission aborted coming home from endless nights
W.I.N.K. #109, our mission was a failure, we’re running out of time
Začni svým jménem
Mé jméno je satelit W.I.N.K, mise se přerušila cestu domů během nekonečných nocí
W.I.N.K. #109, naše mise se nezdařila, dochází nám čas
Sent to the Vice Quadrant to find us a new home
but unlike other satellites, I fear being alone
When I saw her green visage, it was love at first sight
but then the Space Giant appeared and took the first bite
Poslán do kvadrantu zlozvyku, aby nám našel nový domov
Ale na rozdíl od jiných družic, se bojím, že budu sám
Když jsem viděl její zelený vzhled, byla to láska na první pohled
Ale pak se objevil Vesmírný obr a vzal ji na první kousnutí
Hatchworth: Ooh, that sounds bad.
Rabbit: It doesn’t sound too good!
Spine: Gang, we should do something about this.
Rabbit: Okay!
Hatchworth: Let’s.
Oooh, to zní špatně
Nezní to moc dobře!
Bando, měli bychom s tím něco udělat
Okay!
Pojďme
We can get Peter A Walter the 6th
to turn you into a rocketship
fly on back and speak with this Giant (Yeah)
We can ask it to please leave, and hope that it agrees
you see, the key to conflict resolution is communication
Můžeme jít za Peterem A. Walterem šestým
Aby z tebe udělal vesmírnou loď
Poletíme zpátky a promluvíme si s Obrem (yeah)
Můžeme ho požádat, ať odejde a doufat, že bude souhlasit
Uvidíš, klíč k řešení konfliktu je komunikace
W.I.N.K.: Let’s give it a try
How much could it hurt?
Zkusme to
Jak moc by to mohlo bolet?
The name is W.I.N.K. the Satellite, mission reinstated let’s get up in that sky
W.I.N.K. #109 let’s save the love I left behind
We’re ready to fly
Jméno je družice W.I.N.K., mise byla obnovena, dostaňme se do toho nebe
W.I.N.K. #109, zachraňme lásku, kterou jsem opustil
Jsme připraveni letět

Text přidal Sigur

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Vice Quadrant: A Space Opera (Part 1)

Reklama

Steam Powered Giraffe texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.