Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

In the marshlands, a spaceman lands,
pleading his demands, to the robot band
Rav: “Please hear my plight, to save the green apple in the sky, from the space giant’s appetite, for depraved delights.

He followed W.I.N.K. the satellite, W.I.N.K.’s trail of blue matter bright, the giant’s got a one-track mind, and will eat everything just to find the robot band.”

What'll you say, when asked to saved the day, what would you do to save a world?
Over bleak horizons and under dark conditions let the robot band do the work

And so it was, Steam Powered Giraffe set about to confront the Space Giant

The robot band started work, to meticulously convert
W.I.N.K. the SteamJunk from the sky, into a functional transport device

Spine: Rabbit are you ready?
Rabbit: Oh, you bet your butt I’m ready.
Hatchworth: Hatchworth are you ready?
Hatchworth: Yes, but I’m not certain what for.

Launched into space to save the human race and the green apple in the sky
Ride W.I.N.K. the Satellite into endless night, at speeds of near light

The journey long, the destination nigh, the green apple planet-sized
And missing a bite, alone in the night, W.I.N.K. shuddered with delight

In the Vice Quadrant, there loomed the Space Giant, it’s grin the horizon, it had found the band

SG: “Finally you’ve come, the parallel universe I’m from
Steam Powered Giraffe is done, they left a hole in me
So I’ve come all this way, all the while my appetite could not be sate
so I want one last show, before I go.”

But first, the Space Giant needed proof that this truly was Steam Powered Giraffe, so it proposed a duel and revealed a guitar made out of the cosmos. The ensuing duel would come to be known as the most awesome duel in all the universe.

The duel ended. The Space Giant streamed tears like waterfalls under the green apple sky, healing her, and giving her a salty ocean. During the course of Steam Powered Giraffe’s impromptu performance, the Space Giant shrunk down into the Space Miniscule, and then into Nothing At All. The robots and W.I.N.K. returned to Earth. There, W.I.N.K. spoke his final words.

“My friends return home, I must journey alone, to the green apple in the sky,
If there’s a thing called love, it waits for me above, it’s time for goodbyes.”

W.I.N.K. your bravery, will not be forgotten, your love will not be lost

The Space Giant gone, Earth’s peace prolonged, humanity carries on… at least for now

Text přidal Sigur

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

V močálech přistává kosmonaut
Prosí robotickou skupinu
Rav: "Prosím, vyslechněte si mou těžkou situaci, kvůli zachráně zeleného jablka na obloze před obřím apetitem, před zkaženým potěšením

Následoval W.I.N.K., satelit, W.I.N.K.ova stopa je jasně modrá, obr má jednosměrnou mysl, a sní všechno, aby našel robotickou skupinu"

Co řekneš, když se tě zeptám na záchranu dne, co bys udělal, abys zachránil svět?
Nad bezútěšným obzorem a pod temnými situacemi, nechť robotická skupina pracuje

A tak to bylo, Steam Powered Giraffe se chystají konfrontovat vesmírného obra

Robotická kapela začala pracovat, pečlivě převádět W.I.N.K., párový odpad na funkční transportní zařízení

Spine: Rabbite, jsi připraven?
Rabbit: Oh, vsadíš svou prdel, že ano
Hatchworth: Hatchworthe, jsi připraven?
Hatchworth: Ano, ale nejsem si jistý na co

Vypuštěni do vesmíru, aby zachránili lidskou rasu a zelené jablko na obloze
Jedou v satelitu W.I.N.K do nekonečné noci, na rychlostech blízkého světla

Cesta je dlouhá, cíl blízký, zelené jablko velikosti planety
A chybějící kousnutí, sám za noci, W.I.N.K se otřásl potěšením

Ve vadném kvadrantu se objevil vesmírný obr, obdivoval obzor, našel kapelu

SG: "Nakonec jste dorazili, z paralelního vesmíru pocházím
Steam Powered Giraffe jsou pryč, nechali ve mně díru
Takže jsem ušel tuhle cestu, celý můj apetit nemohl být utišen
Takže chci jednu poslední show, než půjdu"

Ale nejdřív vesmírný obr potřeboval důkaz, že jsou to opravdu Steam Powered Giraffe, takže navrhl duel a odhalil kytaru vyrobenou z kosmu. Následný duel se stal tím nejúžasnějším duelem v celém vesmíru

Duel skončil. Vesmírnému obru tekly slzy jako vodopády pod oblohou zeleného jablka, slyší ji a dává ji slaný oceán. Během proklínání improvizovaného vystoupení Steam Powered Giraffe se vesmírný obr zmenčil na vesmírnou miniaturu a pak v nic. Roboti a W.I.N.K. se vrátili na Zemi. Tam, W.I.N.K. pronesl svá konečná slova

"Mí přátele, vraťte se domů, musím cestovat sám na zelené jablko na obloze,
Pokud je tu něco zvané láska, čeká na mě nahoře, je čas se rozloučit"

W.I.N.K., jsi statečný, nebudeš zapomenut, tvá láska se neztratí

Vesmírný obr je pryč, zemský mír je prodloužen, lidstvo pokračuje ...až do teď

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.