Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Leopold Expeditus - text, překlad

playlist

And now the story of Leopold Expeditus...

Born, oh I suppose in 1812, Leopold's mother a mademoiselle.
His father, the General whisked them away,
to a colony in Africa where they would stay.

They'd irrigate the land and teach mathematics,
but then a surprise attack, the warlords wouldn't have it.
Direwolves appeared, to search for scraps amongst the ashes,
they found young Leopold, hidden in the water brackish.

Mother wolf raised Leopold, as her own critter,
and paired him up with, the runt of the litter.
Its name was Taki Büm Büm, brave as a pup could be,
along with Leo's smarts,
a more adept team you're not likely to meet...

Taki Büm Büm and Leopold Expeditus,
where are you off to now?
Where will you guide us?

Taki Büm Büm and Leopold Expeditus,
Your journey begins here, and soon you will unite us.

Leopold sprouted his first chest hair,
and then grew bored of doggy dares.
His peach fuzz turned mustache, his curiosity never abashed,
he swam the Balearic Sea, and enrolled in university.
e learned to chart maps, graduated top of his class,
his peers shyed away, they could never truly grasp.
Reared in the wild, an abandoner of his pack,
with newfound knowledge he would embrace his canine past.

Leopold made his way back to the African continent,
He searched the northern lands, for their scent.
He followed a trail, to a Dire Wolf den,
reunited with his friend, their adventures would soon begin...

Taki Büm Büm and Leopold Expeditus,
where are you off to now?
Where will you guide us?

Taki Büm Büm and Leopold Expeditus,
Explore Africa, discovery the impetus.

Near the Gulf Of Guinea they tried to teach a cannibal tribe,
to instead eat produce, they barely escaped with their hides.
In the Basin of Congo they found, iridescent colossi,
tried to enact a trade they were, nearly thrown into the sky.

They crossed the Saharan Desert,
explored the Egyptian pyramids.
They swam the Nile River
and even tried to tame the Jaguar Basilisk.
In Mozambique they steered, clear of the blue glowing fissure,
but failed to reunite, a baby rhino with its lost herd...

What are you looking for Leopold Expeditus?
What are you searching for in the middle of the desert?

What are you doing it all for Leopold Expeditus?
What are you searching for in the middle of nowhere?

But one night Taki Büm Büm, heard a howl at the moon,
and left Leo's side in the middle of the night.
For twenty four weeks and sixty two days,
Leopold waited for his friend to come back in sight.
“Day two hundred thirty, old Büm Büm has yet to return.
I should move on, yet, I am compelled to stay and wait.
Taki, mon ami poilu.

If you're out there, please, give me a sign.
Sacrebleu! Ca fait longtemps!”

“They crested the Dunes,
There were at least seven,
A Dire Wolf parade, it could not be mistaken.
I did not recognize their faces, but I knew their patterns,
they are Taki Büm Büm's Litter, they have the same hunger for adventure! HeHa! On y va!”

Leopold and his pack, travelled as a brigade, reformed those cannibals with creme brulee. They even managed to trade, man-flambé, for extra large slacks, iridescent colossi made.
Charted many oases, of the Saharan desert,
they tamed the Jaguar Basilisk,
and no one got real hurt.
They waded deep into, the blue glowing fissure,
pulled out the Rhino's crash, the excitement could not be dashed...

Explorer Leopold, Wolfkin Expeditus,
Seven Büm Büm Pups, Fear can bite us!

On to Europe, and then onto Asia,
we'll trot the entire globe, it's mysteries can't escape us.

“Taki Büm Büm, you and your kin,
on multiple occasions saved my skin.

People may cheer, Leopold Expeditus,
but I'll always know, our friendship was the tightest. HeHa!
On y va.”

Text přidal DevilDan

A teď příběh o Leopoldovi Expeditusovi ...

Narodil se, oh, myslím, že v roce 1812, Leopoldova matka byla mademoiselle
Jeho otec, generál, je vyhnal
Do kolonie v Africe, kde zůstali

Zavlažovali zemi a vyučovali matematiku
Ale pak přišel překvapivý útok, na který vojáci neměli
Strašní vlci se objevili, aby hledali odpadky mezi popelem
Našli mladého Leopolda skrytého v poloslané vodě

Matka vlčice vychovala Leopolda jako svého vlastního
A spárovala ho s ročním vrhem
Jeho jméno bylo Taki Büm Büm, statečné jak jen mládě může být, spolu s Leovou chytrostí
Zkušenější tým se nedalo najít...

Taki Büm Büm a Leopold Expeditus,
Kam jste se poděli?
Kam nás vedete?

Taki Büm Büm a Leopold Expeditus,
Vaše cesta tu začala a brzy nás spojíte

Leopoldovi vyrostlo první hrudní ochlupení
A pak ho znudil psík
Jeho broskvové ochlupení se změnilo v knír, jeho zvědavost nikdy nezmizela
Přeplaval Baleárské moře a zapsal se na univerzitu
Naučil se kreslit mapy, maturoval jako top ze třídy
Jeho vrstevníci se schovávali, nechápali ho
Vychováván v divočině, opustil svou smečku
S novými znalostmi by mohl obejmout svou psí minulost

Leopold se vydal zpět na africký kontinent
Hledal severní země pro jejích vůni
Následoval trať do nory pravlků
Dal se znovu dohromady se svým přítelem, jejich dobrodružství brzy začalo...

Taki Büm Büm a Leopold Expeditus,
Kam jste se poděli?
Kam nás vedete?

Taki Büm Büm a Leopold Expeditus,
Objevujte Afriku, odhalujte impuls

V blízkosti Guinejského zálivu se pokoušeli učit kanibalský kmen
Místo jídla produkovat, ale stěží unikli ze svých úkrytů
V Kontinentské pánvi našli, irizující kolos,
pokoušeli se uzavřít obchod, kdy byli málem vyhozeni do nebe

Překročili Saharskou poušť
Prozkoumali egyptské pyramidy
Plavali v řece Nil
A i se pokusili zkrotit jaguára
V Mosambiku se řídili, jasně modře zářícím stádem
Ale nezvládli vrátit malého nosorožce jeho ztracenému stádu....

Co hledáš Leopolde Expeditusi?
Co hledáš uprostřed pouště?

Proč to všechno děláš, Leopolde Expeditusi?
Co hledáš uprostřed ničeho?

Ale jednoho dne slyšel Taki Büm Büm vytí na měsíc
A opustil uprostřed noci Lea
Na dvacet čtyři týdnů a šedesát dva dní
Leopold čekal na svého přítele
"Den dvě stě třicet, starý Büm Büm by se už měl vráti
Měl bych jít dál, ale jsem nucen zůstat a čekat
Taki, mon ami poilu

Pokud jsi tu, prosím, dej mi znamení
Sacrebleu! Ca fait longtemps!”

"Zvedly se duny
Byo jich ut nejméně sedm
Průvod pravlků, nemohl se mýlit
Nepoznal jsem jejich tváře, ale znal jsem jejich zbarvení
Jsou Takiho, mají stejnou chuť po dobrodružství, on y va!"

Leopold a jeho smečka, cestovali jako brigáda, reformovali ty kanibaly díky creme brulee. Taky se jim podařilo obchodovat, man-flambé, za extra velké kalhoty, iridescentní kolosy.
Zaznamenali mnoho oáz Saharské pouště
Zkrotili jaguára
A nikdo se opravdu nezranil
Přebrodili hluboké zářící trhliny
Vytáhli havarovaného nosorožce, vzrušení nemohlo být přerušeno...

Objevitel Leopold, Wolfkin Expeditus,
Sedm Takiho štěňat, stach nás nekousne!

"Taki Büm Büm, ty a tví příbuzní
Tolikrát zachránili kůži

Lidé možná slaví, Leopolda Expedituse
Ale já vždycky budu znát, že přátelství bylo silnější
Heha!

Překlad přidal DevilDan


Quintessential

Steam Powered Giraffe texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.