Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Dream Machine - text, překlad

playlist

I can't see, I can't see, across the crowds
A sea of clouds and unseen dreams
They're screaming loud
But how they dance on second glance
they're smiling proud
But they are all left unseen

La ta-dah-dah-dee
La ta-dah-dah-dee-hee

Take a bow, take a bow, it's over now
Run and how run and how. Now we must flee
The electric queen; she sparked and glowed on her many screens
At night she breathes. At night she lives
But only when she dreams

She just a dream machine
If only dream machine

The silence breeds, the silence breeds, don't tear the air
No silly songs or darkening thoughts, no don't you dare

But here they come and here they'll stay,
multiplying till our dying day

Who needs sleep anyway?

Build them a dream machine
If only dream machine

Yah-dah-dah-dah-dee

Yah-dah-dah-dah-dee

Yah-dah-dah-dah-dee
Yah-dah-dah-dah-dee

Walk away, walk away into the night
A sea of fright and unseen fiends who want a bite
Don't let them in, where have they been? It isn't right
Just take yours breaths. For now, it's light.
The sun is up. The curtain's 'bout to rise

Dream Machine
If only
Dream Machine
If only

Text přidal DevilDan

Nevidím, nevidím, přes davy
Moře mraků a nevidených snů
Křičí nahlas
Ale jak na druhý pohled tančí
Hrdě se smějí
Ale zůstali nevidění

La ta-dah-dah-dee
La ta-dah-dah-dee-hee

Ukloň se, ukloň se, je po všem
Utíkej a jak utíkej a jak. Teď musíme prchnout
Elektrická královna, jiskřila a zářila na svých mnoha obrazovkách
Za noci dýchá. V noci žije
Ale jenom když sní

Je jen snovým strojem
Kdyby jen snovým strojem

Ticho se rodí, ticho se rodí, netrhej vzduch
Žádné hloupé písně nebo temné myšlenky, ne, neopovažuj se

Ale tady jsou a zůstanou
Rozmnožují se až do tvé smrti

Kdo potřebuješ spát?

Postav snový stroj
Kdyby jen snový stroj

Yah-dah-dah-dah-dee

Yah-dah-dah-dah-dee

Yah-dah-dah-dah-dee
Yah-dah-dah-dah-dee

Odejdi, odejdi do noci
Moře děsu a neviděných příznivců, kteří chtějí kousnout
Nenech je vejít, kde byli? Není to správné
Jen se nadechuj. Pro teď je to světlo
Slunce je nahoře. Opona se zvedna

Snový stroj
Kdyby jen
Snový stroj
Kdyby jen

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.