Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

You told me
You’d h-...

Burning in the stratosphere
Looks like there’s no place to run
I know that I have a heart
It burns like a million suns

Commander Walter, come in
We’ve got the Cosmo’s distress signal
You were hit by an unknown force
An energy with Earth as it’s source

What’s your status?
This is flight Engineer Dwight
Ground Control, do you read?
The explosion, it hit Walter! Hit him right in the chest

I’m losing air, I’m spinning out
High above the Earth
I don’t think I can hold on much longer

The story says he saved Dwight
Filled his lungs with air
And he returned him through the atmosphere without a bruise, or scrape, or tear

Commander Cosmo Saves The Day
A hero overnight
He rocketed into outer space just by thinking about flight
There was no explanation how he did what he did.
He unearthed special powers from his deep cosmic id

He could eat thirty moons and still eat thirty-five more.
And his super space muscles were hard to ignore.

Commander Cosmo™ save us!
It’ll never be the same
The star streak of justice flies
Just call the commander’s name

Commander Cosmo™ save us!
Save us all from Mars
The martians melted Parliament and ate all of our cars.
Black hole strong and lightspeed quick

Singularity Concussive Kicks™
Comet Crystalline Ether Form™
And eyes that burn like a cosmic storm

Mister Cosmo, you're the best. Hello, my name is Sam.
I bought your t-shirt and your lunchbox - the one with the sweet hologram.

If you could sign my baseball bat, gosh that would be swell
And if you’ve got some extra time, could you send those spider demons back to hell?

Commander Cosmo™ save us!
Save us from Doctor Blight™

With your helmet made from UV rays and that space cape of starlight.
Flying saucers, sky sharks, the Starblood Beast™ all could not compare.
Even the space pterodactyls didn’t stand a chance, Commander Cosmo killed them all with his Sun Beam Stare™

I just can’t bare to wade
Through the infinite decades
Seein’ all those pretty smiles
They’ll burn, they’ll burn

Burning like a million suns
I know where I’m going to run
Straight into the heart so far
deep within the darkest star

Commander Walter loved her
But the ring, it came too late
Decades flew by but she would cherish him
No matter his final fate.

Commander Walter, save him
Save him in your heart
Find peace inside the black of the dark Necrostar
Commander Cosmo, save us
it’ll never be the same

There’s nothing left to save us, and the vice is what to blame
Commander Cosmo, save us
Save us from the end
What will we do when the cosmos quake and the gods above descend?

Text přidal Sigur

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Řekl jsi mi
Měl bys...

Hoříc ve stratosféře
Vypadá to, že odsud není útěku
Vím, že mám srdce
Hoří jako milion sluncí

Veliteli Waltře, pojď dobře
Máme kosmický tísňový signál
Zasáhla tě neznámá síla
Energie Země, která je jejím zdrojem

Jaký je tvůj status?
Toto je letový inženýr Dwight
Pozemní kontrola, čteš?
Exploze, zasáhne Waltera! Zasáhne ho do hrudníku

Ztrácím vzduch, točím se
Vysoko nad Zemí
Nemyslím si, že vydržím nějak dlouho

Příběh říká, že zachránil Dwighta
Naplnil jeho plíce vzduchem
A vrátil ho atmosférou bez jediné modřiny, škrábance nebo potrhání

Velitel Cosmo zachraňuje den
Hrdinou přes noc
Vyskočil do vesmíru jen tím, že přemýšlel o letu
Nebylo vysvětlení, jak udělal to, co udělal
Odhalil zvláštní síly z jeho hlubokého kosmického ID

Mohl sníst třicet měsíců a stále snědl o třicet pět víc
A jeho super vesmírné svaly se stěží ignorovaly

Veliteli Cosmo, zachraň nás!
Nikdy to nebude stejné
Hvězdný pruh spravedlnosti letí
Jen zavolej velitelovo jméno

Veliteli Cosmo, zachraň nás!
Zachraň nás před celým Marsem
Marťani roztavili parlament a snědli všechny naše auta
Černá díra sílí a je rychlá jak světlo

Jedinečné otřesové kopance
Kometární krystalická éterická forma
A oči, co hoří jako kosmická bouře

Pane Cosmo, jste nejlepší. Ahoj, mé jméno je Sam
Koupil jsem si vaše tričko a obědový box - ten se sladkým hologramem

Kdybyste se mi mohl podepsat na basebalovou pálku, bože, bylo by to skvělý
A pokud máte čas navíc, mohl bys poslat ty pavoučí démony zpátky do pekla?

Veliteli Cosmo, zachraň nás!
Zachraň nás před doktorem Blightem

Díky své helmě z UV paprsků a té vesmírné kapuci z hvězdného svitu
Letící talíře, nebeští žraloci, netvor hvězdné krve, nic se nemohlo rovnat
Ani vesmírní pterodaktylové nedostali šanci
Velitel Cosmo je zabil všechno svým slunečným paprskovým pohledem

Nemusím se bát
Během nekonečných dekád
Vidím všechny ty krásné úsměvy
Budou hořet, budou hořet

Hořet jako milion sluncí
Vím, kam uteču
Přímo do srdce tak vzdáleného
Hluboko do nejtemnější hvězdy

Velitel Walter ji miloval
Ale prsten, ten přišel moc pozdě
Dekády prošly, ale ona by ho milovala
Nehledě na jeho osud

Veliteli Walteře, zachraňte ho
Zachraňte ho ve svém srdci
Najděte klid v černotě temného Necrostaru
Veliteli Cosmo, zachraňte nás

Nic nezbylo co nás zachrání a zlozvyk je to, co je viné
Veliteli Cosmo, zachraňte nás
Zachraňte nás před koncem
Co uděláme, když se vesmír třese a bohové sestupují?

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.