Playlisty Kecárna
Reklama

Other Worlds Than These - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Ten feet tall behind your wall
Telling yourself that you're not small
Roll yourself into a tight ball
You can't be lost, if you've gone AWOL
Deset stop za tvou zdí
Říkám si, že nejsi malá
Sroluj se do těsné koule
Nemůžeš být ztracena, pokud jsi zmizela
You've never had one question
So comfortable living life so certain
Let me tell you about this then
No one really knows the truth
No, not you
Nikdy jsi neměla ani jednu otázku
Tak pohodlný život, tak jistý
Dovol mi ti říct o tomhle
Nikdo nezná pravdu
Ne, ani ty
There are monsters in the skies
There are demons in the sea
I have seen them with my eyes
I've seen what you won't see
Pull the wool out from your eyes
It won't shade your frail belief
In the end we cannot hide
There are other worlds than these
Na obloze jsou příšery
V moři jsou démoni
Viděl jsem je na vlastní oči
Viděl jsem, co ty neuvidíš
Sundej si pásku z očí
Nezacloní tvou křehkou víru
Nakonec se nemůžeme schovat
Existují i jiné světy než tyhle
Closed up minds, are hearty seeds
So plant yourself a gallows tree
Bury your head so you won't see
The truth you hide is the truth you seek
Uzavřené mysli jsou vydatná semena
Tak si zasaď šibeniční strom
Pohřbi svou hlavu, takže neuvidíš
Pravda, kterou skrýváš, je pravda, kterou hledáš
Feed it friction and lies
Oh, how it grows, the roots are all shallow
Hide yourself up inside
And on it goes
Reaping from the cell you sow
Nakrm to tření a lži
Oh, jak to roste, kořeny jsou mělké
Schovej se uvnitř nahoře
A pokračuje to
Sklízíš to, co zaseješ
There are monsters in the skies
There are demons in the sea
I have seen them with my eyes
I've seen what you won't see
Pull the wool out from your eyes
It won't shade your frail belief
In the end we cannot hide
There are other worlds than these
Na obloze jsou příšery
V moři jsou démoni
Viděl jsem je na vlastní oči
Viděl jsem, co ty neuvidíš
Sundej si pásku z očí
Nezacloní tvou křehkou víru
Nakonec se nemůžeme schovat
Existují i jiné světy než tyhle
Is it all an oddity?
Are we flakes of empty dust
Spinning on a ball of rust?
Maybe
But the light is ours to see
You had eyes, but sowed them shut
But the feeling in your gut won't fade
Is it all a tragedy?
Are we flashes in a rut
Going in and out of love?
Maybe
But the answers will not change
Even when they're covered up
All these questions in your gut won't fade
Je to všechno zvláštní?
Jsme vločky prázdného prachu
Točící se ve zrezlé kouli?
Možná
Ale je naše k vidění
Měla jsi oči, ale zašila jsi je
Ale ten pocit ve tvém střevě nezmizí
Je to celé tragédie?
Jsme záblesky ve vyjetých kolejích
Vstupující do a z lásky?
Možná
Ale odpovědi se nezmění
I když jsou zakryté
Všechny ty otázky ve tvém střevě nezmizí
There are monsters in the skies
There are demons in the sea
I have seen them with my eyes
I've seen what you won't see
Pull the wool out from your eyes
It won't shade your frail belief
In the end we cannot hide
There are other worlds than
Worlds than these
Na obloze jsou příšery
V moři jsou démoni
Viděl jsem je na vlastní oči
Viděl jsem, co ty neuvidíš
Sundej si pásku z očí
Nezacloní tvou křehkou víru
Nakonec se nemůžeme schovat
Existují i jiné světy než tyhle
Světy než tyhle

Text přidal IamPhate

Text opravil LimeCZ

Video přidal IamPhate

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Divisions

Reklama

Starset texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.