Playlisty Kecárna
Reklama

Love You To Death (Type O Negative Cover) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

In her place one hundred candles burning,
As salty sweat drips from her breast.
Tam kde stojí hoří tisíc svící,
Slaný pot odkapává z jejího těla,
Her hips move and I can feel
What they're saying, swaying,
They say the beast inside of me's
Gonna get ya, get ya, get... yeah.
Její boky se hýbají a já cítím
Co říkají, kolébají se,
Říkají že ta bestie uvnitř mne
Si Tě jde vzít, vzít, vzít...yeah
Yeah. Yeah...
Black lipstick stains her glass of red wine,
I am your servant, may I light your cigarette?
Černá rtěnka zbyla na sklenici rudého vína,
Jsem Tvůj otrok, smím Ti zapálit cigaretu?
Those lips smooth, yeah
I can feel what you're saying, praying,
They say the beast inside of me's
Gonna get ya, get ya, get... yeah.
Ty rty se hýbají, ano
Cítím, co říkáš, modlíš se,
Říkají, že ta bestie uvnitř mne
Si Tě jde vzít, vzít, vzít...yeah
Yeah. Yeah...
I beg to serve, your wish is my law,
Now close those eyes and let me love you to death.
Žebrám aby Ti mohl sloužit, tvé přání je mi zákonem,
Teď zavři oči a nech mě umilovat Tě k smrti,
Shall I prove I mean what I'm saying?
Begging,
I say the beast inside of me's
Gonna get ya, get ya, get.. yeah.
Mám dokázat, že to myslím vážně?
Žebrám,
Říkám, že ta bestie uvnitř mne
Si Tě jde vzít, vzít, vzít...yeah
Let me, love you to...
Let me, love you to death.

Nech mě umilovat Tě...
Nech mě umilovat Tě k smrti...
To death. K smrti
Let me, love you to...
Let me, love you to death.
Nech mě umilovat Tě...
Nech mě umilovat Tě k smrti...
To death. K smrti
Am I good enough for you?
Am I good enough for you?
Am I?
For you?
Am I?
For you?
Jsem pro Tebe dost dobrý?
Jsem pro Tebe dost dobrý?
Jsem?
Pro Tebe?
Jsem?
Am I good enough
For you?
Jsem dost dobrý?
Pro Tebe?

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Vessels 2.0

Reklama

Starset texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.