Kecárna Playlisty
Reklama

Intro To Astronomy - text, překlad

playlist Playlist
In these days of super rockets
(super rockets) gets set of atomic power,
one frequently hears the prediction that,
before long, man will be able to explore space.
But such statements fail to remember
that the astronomers have been
exploring space for centuries.
Exploring it with beams of light
and with the imaginative power of their scientific minds.
While their colleagues, the atomic physicists,
have concerned themselves
with the infinitesimally small,
the astronomers have boldly pushed out
to the very limits of the universe.
V dnešní dob super raket
(Super raket) dostává set atomické síly
Jednu často slýchanou předpověď, že
Nejdříve bude člověk schopen zkoumat vesmír
Ale taková prohlášení nebudou pamatována
Jako to, že astromové
Prozkoumávali vesmír po staletí
A s nápaditou silou svých vědeckých myslí
Zatímco jejich kolegové, atomoví fyzici, se zajímali
O nekonečné maličkosti
Astromové se odvážně dostali
K úplným limitům vesmíru
Astronomy is the study of the universe,
the study of its structure and its behavior.
From our home on the earth
we look out into the dim distances,
and we strive to imagine the sort of world
into which we are born.
We are confined to the earth.
Our knowledge of outer space is derived
from light waves and other radiations
which come flooding in from all directions.
Astronomie je studium vesmíru
Studie struktury a jejího chování
Z našeho domova na zemi
Se díváme do tmavých vzdáleností
A snažíme se představit si zbytek světa
Do kterého jsme se narodili
Jsme omezeni zemí
Naše vědomí vnějšího vesmíru je odvozeno
Od světelných vln a radiací
Které přichází ze všech směrů
From time immemorial,
men studied the heavens with their unaided eyes.
Finally, about three centuries ago,
the telescope was invented.
With the growth and development of these giant eyes,
the exploration of space has swept outward
in great waves.
Today we explore with a telescope 100 inches.
It has the light gathering power of more
than 200,000 human eyes.
We observe a volume of space so vast
that it may be a fair sample of the universe itself.
Od nepaměti
Lidé studovali nebe svýma samotnýma očima
Nakonec před třemi staletími
Byl vynalezen teleskop
S růstem a vývojem těchto obřích očí
Zkoumání vesmíru byl viditelnější ve větších vlnách
Dneska prozkoumává teleskopem 100 palců
Má světlo, co shromažďuje sílu větší než 200.000 lidských očí
Sledujeme velký objem vesmíru
Který je možná jen vzorkem vesmíru samotného
The explorations fall into three phases.
The first phase led long ago
to a picture of the solar system -
the sun with its family of planets, including the earth,
isolated and lonely in space.
Výzkumy spadají do tří fází.
První fáze vedla už dávno
K obrazům solárního systému
Slunce se svou rodinou planet zahrnující zemi
Izolovanou a osamocenou ve vesmíru

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Tour EP 1- The Prox Transmissions (EP)

Reklama

Starset texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.